Guide til leiebilforsikringer

Publisert 24.06.18 , sist oppdatert 19.01.24
Lurer du på hvilke forsikringer du skal velge når du leier bil? Sjekk Forbrukerrådet og Forbruker Europa sin guide til leiebilforsikringer. Ansvarsforsikring: Dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre. Denne må du ha! Ansvarsforsikring er alltid inkludert i grunnleieprisen i EU/EØS. Forsikringen har mange navn: TPL: Third Party Liability TPLP: Third Party Liability Protection […]

Lurer du på hvilke forsikringer du skal velge når du leier bil? Sjekk Forbrukerrådet og Forbruker Europa sin guide til leiebilforsikringer.

Rød leiebil, krasj, sprøsmålstegn

Foto: Colourbox

Ansvarsforsikring: Dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre.

Denne må du ha!

Ansvarsforsikring er alltid inkludert i grunnleieprisen i EU/EØS.

Forsikringen har mange navn:

 • TPL: Third Party Liability
 • TPLP: Third Party Liability Protection
 • TI: Third Party Insurance
 • TPI: Third Party Insurance
 • LI: Liability Insurance

Norske betegnelser: Ansvarsforsikring

Utvidet ansvarsforsikring: Ikke aktuell i Europa, tilbys ofte i USA. Forhøyet ansvarsdekning for personskader og materielle skader du påfører andre.

Denne bør du vurdere å kjøpe.

Forsikringen har mange navn:

 • ALI: Additional Liability Insurance
 • LIS: Liability Insurance Supplement
 • SLI: Supplemental Liability Insurance

Norske betegnelser: Utvidet ansvarsforsikring

______________________________________________

Kaskoforsikring: Dekker skader på leiebil, minus en egenandel.

Denne må du ha!

Kaskoforsikring er som regel inkludert i EU/EØS og USA for norske forbrukere. Skulle den mot formodning ikke være det, må du kjøpe en slik. Uten kasko kan du bli ansvarlig for hele bilprisen ved uhell.

Forsikringen har mange navn:

 • CDW: Collision Damage Waiver
 • DW: Damage Waiver
 • CDI: Collision Damage Insurance
 • LDW: Loss Damage Waiver (inkluderer som regel også biltyveriforsikring)

Norske betegnelser: Kaskoforsikring, kollisjonsforsikring, kollisjonsskadeforsikring, bilskadedekning, selvrisikodekning, ulykkesforsikring

Egenandelsreduksjon for kaskoforsikring: Reduserer egenandelen, men ikke alltid til null.

Denne bør du absolutt vurdere å ha, hvis du ikke allerede har den gjennom reiseforsikring/kredittkort.

Egenandel for kasko er gjerne høy, og det kan derfor være greit å fjerne eller redusere denne. Utvidet reiseforsikring kan være et billigere. Sjekk  om kredittkortet ditt har en slik forsikring. Husk å sjekke hvor stor egenandel reiseforsikringen/kredittkortet ditt dekker og om dette er tilstrekkelig for å dekke leiebilselskapets egenandel.
Forsikringen har mange navn:

 • SCDW: Super Collision Damage Waiver, Super Cover Damage Waiver
 • ECDW: Extra Collision Damage Waiver
 • SDW: Super Damage Waiver
 • SCDI: Super Collision Damage Insurance
 • Top Cover CDW
 • Super Top Cover CDW
 • SLDW: Super Loss Damage Waive (inkluderer som regel også biltyveriforsikring)
 • Top Cover LDW (inkluderer som regel også biltyveriforsikring)
 • Super Top Cover LDW (inkluderer som regel også biltyveriforsikring)

Norske betegnelser: Egenandelsreduksjon, egenandelsforsikring, egenandelsreduksjon ved skade, super dekning, superforsikring, super ulykkesforsikring

______________________________________________

Biltyveriforsikring: Dekker tyveri av leiebil, minus en varierende egenandel.

Denne må du ha!

Denne er som regel inkludert i EU/EØS og USA for norske forbrukere. Skulle den mot formodning ikke være det, så må du kjøpe en slik. Uten biltyveriforsikring er du ansvarlig for hele bilprisen dersom bilen blir stjålet.

Forsikringen har mange navn:

 • TP: Theft Protection
 • TPC: Theft Protection Coverage
 • TW: Theft Waiver
 • THW: Theft Waiver

Norske betegnelser: Biltyveriforsikring, tyveridekning, tyveriforsikring

Egenandelsreduksjon for biltyveriforsikring: Reduserer egenandelen, men ikke nødvendigvis til null. Kan selges som en felles egenandelsreduksjon med kasko.

Denne bør du vurdere å ha.

Egenandel for biltyveri er gjerne høy, og det kan derfor være greit å fjerne eller redusere denne. Utvidet reiseforsikring kan vurderes som et billigere alternativ. Sjekk også om kredittkortet ditt har en slik forsikring. Husk å sjekke hvor stor egenandel reiseforsikringen/kredittkortet ditt dekker og om dette er tilstrekkelig for å dekke leiebilselskapets egenandel.

Forsikringen har mange navn:

 • STP: Super Theft Protection
 • STW: Super Theft Waiver
 • STHW: Super Theft Waiver
 • Top Cover TP

Norske betegnelser: Egenandelsreduksjon, egenandelsforsikring, super tyveriforsikring, super biltyveriforsikring

______________________________________________

Frontrute-forsikring: Dekker skader på frontrute. Hos noen selskap dekker denne forsikringen også sideruter, speil, dekk og felg. Egenandel varierer og er tidvis null.

Denne kan kanskje droppes.

En slik forsikring kan være uforholdsmessig dyr, og du kan vurdere å droppe denne.

Forsikringen har mange navn:

 • GDW: Glass Damage Waiver
 • TG: Windscreen Coverage
 • WWI: Wheels and Windscreen Insurance
 • WTDW: Windscreen Tyre Damage Waiver
 • GT: Windscreen Coverage (sic)
 • Tyre and Windscreen Coverage

Norske betegnelser: Frontruteforsikring, glass- og dekkforsikring

______________________________________________

Veihjelp-forsikring: Dekker berging ved motorhavari, tom tank, feilfylling, punktering og lignende, minus en varierende egenandel.

Denne kan kanskje droppes.

Denne kan du vurdere å droppe. Det koster uansett lite å ringe etter veihjelp. Er du NAF-medlem med bilberging er veihjelp i EU inkludert.

Forsikringen har mange navn:

 • RA: Roadside Assistance
 • RAP: Roadside Assistance Protection
 • RSP: Roadside Protection
 • RSN: Roadside Safety Net
 • PERS: Premium Emergency Roadside Service

Norske betegnelser: Veihjelp-forsikring, veihjelpservice, assistanse, assistanseforsikring, rednings- og assistanseforsikring

______________________________________________

Ulykkesforsikring: Dekker personskader/behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, erstatning ved død og invaliditet. Selges ofte sammen med bagasjeforsikring.

Denne trenger du ikke hvis du har reiseforsikring.

Denne er ekstremt dyr i forhold til dekningen, og du har den nesten alltid i reiseforsikringen (sjekk). Styr unna dobbeltforsikring.

Andre navn på forsikringen:

 • PAI: Personal Accident Insurance
 • PAP: Personal Accident Protection

Norske betegnelser: Ulykkesforsikring, personlig ulykkesforsikring, personlig skadeforsikring

Ulykkesforsikring, egenandelsreduksjon: reduseres egenandelen på ulykkesforsikringen.

Denne trenger du ikke hvis du har en god reiseforsikring.

 • SPAI: Super Personal Accident Insurance

Norske betegnelser: Egenandelsreduksjon, egenandelsforsikring, super personlig forsikring

______________________________________________

Bagasjeforsikring: Dekker tap/tyveri/skade på bagasje/personlige eiendeler. Selges ofte sammen med ulykkesforsikring.

Denne trenger du ikke hvis du har en god reiseforsikring

Andre navn på forsikringen:

 • PEP: Personal Effects Protection
 • PEC: Personal Effects Coverage

Norske betegnelser: Bagasjeforsikring, reisegods-forsikring

 __________________________________________

Andre forsikringer – trenger jeg disse?

 • PI: Personal Insurance. Ulykkesforsikring + bagasjeforsikring. Denne har du allerede hvis du har reiseforsikring.
 • PAE: Personal Accident and Effects. Ulykkesforsikring + bagasjeforsikring. Denne har du allerede hvis du har en reiseforsikring.
 • UMP: Uninsured Motorist Protection. Beskyttelse mot bilister som kjører uten forsikring. Tilbys i USA. Du bør absolutt vurdere å ta med en slik.
 • PDW: Partial Damage Waiwer. Kaskoforsikring, men svakere enn ordinær kaskoforsikring (CDW). Tilbys i USA. Ikke kjøp denne, kjøp i stedet en fullverdig kaskoforsikring (CDW).
 • LLDW: Limited Loss Damage Waiver. Kaskoforsikring, men svakere enn ordinær kaskoforsikring (CDW). Tilbys i USA. Ikke kjøp denne, kjøp i stedet en fullverdig kaskoforsikring (CDW).


Leie bil i USA?
I USA følger bilforsikringer sjåføren og ikke bilen. Derfor kan biler i USA leies ut uten inkluderte forsikringer. Amerikanere leier da gjerne bilen uten noen forsikringer, da de allerede er forsikret fra før. Dette er ikke tilfellet for nordmenn, og man bør derfor være ekstra obs på å få med alle nødvendige forsikringer når man leier bil i USA.