Henvist fra Klarna til Forbruker Europa: Dette bør du gjøre

Publisert 15.08.23 , sist oppdatert 25.01.24
Klarna henviser forbrukere til oss for å løse problemer etter handel. Forbruker Europa har ikke et samarbeid med Klarna.

Klarna (foto:iStock)

Vi mottar daglig telefonhenvendelser fra forbrukere som har blitt henvist til oss fra Klarna etter problemer med kjøp gjennom deres tjenester.

Også Forbrukertilsynets sentralbord og Forbrukerrådet opplever mange henvendelser fra forbrukere om Klarnas betalingstjenester. 

Forbrukere som tar kontakt forteller at Klarna krever et saksnummer fra Forbruker Europa før de vil behandle saken i deres systemer, eller at norske forbrukermyndigheter må ta stilling til om de har krav på hjelp fra Klarna. Dette er feil. 

Forbruker Europa er ikke er en del av Klarnas saksbehandlingssystem.

Vi forstår at dette er forvirrende, og skaper irritasjon for de ønsker hjelp etter å fått trøbbel med handelen sin.

– Vi har tatt kontakt med Klarna og bedt om at praksisen med å henvise til oss opphører, sier direktør i Forbruker Europa, Linn Hogner Jahr.

Klarna hevder selv at dette er en misforståelse og har forsikret at de skal slutte å henvise til saksnummer fra oss før de behandler saker. 

– Det er svært viktig at Klarna rydder opp i dette, og gir forbrukerne mulighet til å få klagesakene sine behandlet, sier Thomas Iversen, som er seniorrådgiver i Forbrukerrådet. 

Hvis Klarna krever et saksnummer fra Forbruker Europa kan du si dette:

I følge finansavtaleloven §2-7 (tidligere §54b) er dere i Klarna pliktet til å hjelpe som kredittyter hvis det ikke er mulig å komme til en løsning med selger. 

Dette innebærer at Klarna som kredittyter har et ansvar overfor forbruker dersom selger ikke gjør opp for seg.

Vi understreker nok en gang at det er Klarna som yter kreditt hvis du handler gjennom dem, og Klarna har da et ansvar i følge loven å hjelpe deg hvis du ikke når fram til en løsning med den eller de du har kjøpt varer eller tjenester fra.

Selv om det ikke er nødvendig for å få saken sin løst, vil forbrukere som tar kontakt med oss etter å ha blitt henvist fra Klarna, få saken sin registrert hos oss og et saksnummer. 

– Vi velger å gjøre dette slik at du som forbruker ikke blir en kasteball i systemet. Vi ønsker å hjelpe selv om næringsdrivende eller kredittyter, i dette tilfellet Klarna, ikke gir deg den servicen du burde ha fått, sier Jahr.