Ikke bestilt? – Ikke betal!

Publisert 30.09.15 , sist oppdatert 31.03.17
Forbruker Europa mottar mange henvendelser fra forbrukere som får varer og krav/fakturaer om betaling uten å ha bestilt noe.
Jente i sofa med nettbrett. Foto

Foto: Colourbox

Sender selger deg varer du ikke har bestilt kalles dette for negativt salg. Negativt salg er forbudt etter markedsføringsloven.

Hva gjør jeg hvis jeg mottar varer jeg ikke har bestilt?

  1. Ikke betal.

Dersom du ikke har bestilt noen vare, er du ikke forpliktet til å betale.

  1. Protestere skriftlig på kravet.

Forbruker Europa anbefaler at du skriver en kort klage til selger. Bruk gjerne e-post, da det på denne måten er lett å dokumentere hva som er sagt også i ettertid. Forklar kort hva som har skjedd og at du ikke har inngått noen avtale om kjøp. Derfor er det ikke aktuelt å betale fakturaen. Du kan be om at selger dokumenterer avtalen de mener de har inngått med deg. Dersom den næringsdrivende ikke kan dokumentere at det foreligger en avtale med deg, foreligger det ikke noen plikt til å betale. Den næringsdrivende kan heller ikke kreve at du påkoster retur av en mottatt pakke som ikke er bestilt. Be derfor om ferdigfrankert returemballasje eller dekning av beløpet det koster å returnere pakken. Ofte vil du ikke motta svar fra selskapet, men så lenge du kan dokumentere at du har sendt en skriftlig innsigelse er det tilstrekkelig.

  1. Protestere skriftlig ovenfor et eventuelt inkassobyrå.

Dersom kravet er sendt videre til et inkassobyrå er det viktig at du protesterer skriftlig på kravet også til inkassobyrået. Et inkassobyrå har ikke lov til å drive inn et omtvistet krav, da det vil være i strid med god inkassoskikk etter inkassoloven. Dersom den næringsdrivende fastholder kravet til tross for dine innvendinger, kan de ikke drive kravet inn ved bruk av inkasso, men må eventuelt ta saken til Forliksrådet. Skulle de forsøke å inndrive kravet i strid med inkassoloven, kan klage sendes til Inkassoklagenemnda.

  1. Er du usikker på om du har inngått bindende avtale?

Bruk angreretten! Ved kjøp av varer har du 14 dagers angrerett fra dagen du mottar varen. Fristen utvides opp til 12 måneder hvis du ikke har mottatt opplysninger fra den næringsdrivende om at det foreligger angrerett og et standardisert skjema for bruk av angrerett, samt vilkårene, tidsfristene og framgangsmåtene for å bruke angreretten.

  1. Ukjent transaksjon?

Har du blitt belastet ditt kredittkort eller debetkort uten å godkjenne transaksjonen, bør du kontakte kortutsteder snarest. Du som kunde skal godkjenne transaksjoner og dersom du ikke har godkjent transaksjonen, er kortutsteder forpliktet til å tilbakebetale beløpet. Si ifra til kortutsteder at eventuelle fremtidige trekk ikke er godkjent av deg. Du bør vurdere å sperre bankkortet ditt dersom du opplever at selskapet fortsetter å belaste ditt bankkort.

Har du ytterligere spørsmål til negativt salg, kontakt Forbruker Europa. Ønsker du å tipse Forbrukerombudet om negativt salg, kan du gjøre dette via https://forbrukerombudet.no/tips-eller-klage

Dersom du har bestilt en prøvepakke, og mener du er lurt inn i et abonnement, kan du lese mer om hva du bør gjøre her.