Kjøp reisen direkte fra flyselskapet

Publisert 27.02.19
En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at folk ikke er oppmerksomme på hvem de bestiller reisene sine fra. Dette er problematisk.
Fly i solnedgang

Foto: Colourbox

Nesten 1 av 5 vet ikke fra hvem de kjøpte sin siste reise til utlandet, viser Forbrukerrådets undersøkelse.

– Dette er problematisk da du bør være klar over hvor du kjøpte reisen din for å vite hvem du må forholde deg til hvis problemer oppstår, sier Ragnar Wiik, leder for Forbruker Europa. Generelt råder Forbruker Europa folk til å kjøpe flybilletter direkte fra flyselskapene, framfor å gjøre det via en formidler.

Formidler vs. flyselskap

En formidler er, på godt norsk, en mellommann som selger billetter på vegne av andre. Slik fungerer systemet:

  1. Du finner reisen du vil ha og kjøper denne via formidleren.
  2. Formidleren kjøper reisen fra flyselskapet.
  3. Formidleren sender deg billettene.

Det vil si at når du kjøper flybilletter via en formidler, så har du en avtale med formidleren, og en med flyselskapet. I tillegg har også formidleren en avtale med flyselskapet på dine vegne. Dette gjør at du kan bli en kasteball mellom partene, og lett havne i trøbbel hvis det oppstår forsinkelser eller andre problemer underveis. Flyselskapet vil da gjerne kommunisere med formidleren, og ikke deg. Du er da avhengig av at formidleren umiddelbart videresender deg all informasjonen de mottar fra flyselskapet.

Det samme vil gjelde hvis du har krav på erstatning. Ofte vil du bli nødt til å sende kravet til formidleren, som må videresende dette til flyselskapet, som da betaler ut denne til formidleren. Du som forbruker må vente på at pengene blir betalt ut til formidleren, og da stole på at de er seriøse nok til å faktisk gi deg pengene dine.

– Som regel vil du kunne kreve både informasjon og refusjon direkte fra flyselskapet, men vi har erfart at dette kan være enklere sagt enn gjort, forteller Wiik.

Vanskeligere med formidler

I utgangspunktet så har du de samme rettighetene uavhengig hvordan du kjøpte reisen din, men Forbruker Europa har erfaring med at dette ikke er tilfellet i praksis.

– Vi får henvendelser fra fortvilte forbrukere som forteller alt fra at flyet hadde fått ny avgangstid, uten at de fikk beskjed, at de ikke får refusjonen de har krav på fra formidleren, til at det viste seg at deres reise ikke var sammenhengende og da de mistet et av flyene så måtte de betale for nytt selv, forteller Wiik.

Når reisen din ikke er sammenhengende så stopper flyselskapets ansvar i det den delen av reisen de utfører er over. Hvis du mister neste fly og det ikke er beregnet godt med tid imellom flygningene, så har faktisk flyselskapene ikke noe ansvar overfor deg. Du vil også bli nødt til å hente ut bagasjen og sjekke den inn på nytt for hvert steg av reisen hvis billetten din ikke er sammenhengende. Det er viktig å merke seg at formidlerne ofte tilbyr alternativer hvor det er beregnet mindre tid til flybytte enn det flyselskapene selv gjør. Videre er det heller ikke garantert at du har en sammenhengende flygning selv om du reiser med samme flyselskap hele strekningen.

– Vi anbefaler folk å booke billetter direkte fra flyselskapene. Da har du kun en part å forholde deg til og du er i større grad sikret en problemfri reise, avslutter Wiik.

Billettråd fra Forbruker Europa

Hvis du allikevel velger å kjøpe reisen via en formidler, er det viktig at du dobbeltsjekker:

  • Hvilket flyselskap du skal fly med.
  • At flyreisen er sammenhengende, og at du har god tid i mellom flybyttene.
  • Flyselskapets hjemmeside for eventuelle endringer i flyreisen.

Forbruker Europa og Forbrukerrådet hjelper

Forbruker Europa kan hjelpe i saker mot formidlere og flygninger i EU. Det er bare å ta kontakt. Vi hjelper deg gratis.

Ble flyet forsinket eller kansellert? Sjekk hva du spesifikt har krav på med Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator. Hvis du finner ut at du har krav på erstatning eller kompensasjon, så send krav til flyselskapet. Får du avslag der, kan du klage videre til Transportklagenemnda.