Falsk bilvurdering: Advarer mot flere svindelsider

Publisert 05.08.22 , sist oppdatert 24.01.24
Vi har den siste tiden mottatt en rekke klager mot selskapet Bilvurdering24. Her er våre tips til hva du kan gjøre dersom du har mottatt et betalingskrav.

Mange forbrukere henvender seg til oss og forteller at de har klikket på en annonse i sosiale medier som ga uttrykk for at tjenesten var gratis, og at de derfor føler seg lurt.         (Foto: iStock)

Forbrukere som tar kontakt med oss forklarer at de via annonser i sosiale medier har bestilt en prisvurdering på nettsiden Bilvurdering24.no, i den tro at tjenesten er gratis.

Nå har de samme svindlerne bak denne siden startet nettstedet Evaluatorer som tilbyr samme type tjenester.

Enkelte opplysninger om bilen fylles inn, og forbrukerne må bekrefte at de er over 18 år og godkjenne avtalevilkårene. Rundt 2-3 uker senere mottar forbrukerne en prisvurdering av bilen, i tillegg til en faktura på 2850 kroner. Dersom denne fakturaen ikke betales innen den oppgitte betalingsfristen, mottar forbrukeren et gebyr på 350 kroner.

– Vi har ikke vurdert innholdet i tjenesten, men vi mener tjenesten er lagt opp slik at mange forbruker ikke forstår at dette er en betalingstjeneste, sier Linn Hogner Jahr, direktør i Forbruker Europa.

Bilvurdering24 synes å være registrert i Latvia under navnet NOVOTEL SIA. Da både språket på nettsiden og domenenavnet er norsk, retter selger seg mot norske forbrukere på en slik måte at man kan argumentere for at norske rettsregler regulerer forholdet. De norske forbrukerrettighetene er basert på EU-lovgivningen, og de to regelsettene er stort sett like.

Nedenfor følger noen råd fra Forbruker Europa om hvilke rettigheter du har i slike saker, og hva vi vil anbefale deg å gjøre.

Er jeg forpliktet til å betale for prisvurderingen?

Utgangspunktet er at både skriftlige og muntlige avtaler er bindende. Det følger likevel av angrerettloven § 16 første ledd at ved avtaler som inngås elektronisk skal den næringsdrivende på en klar og tydelig måte gi forbrukeren informasjon om blant annet prisen for varen eller tjenesten før avtalen inngås. Dette betyr at hvorvidt det er gitt opplysninger om pris vil være et viktig element ved spørsmål om det er inngått en bindende avtale.

I tillegg følger det av angrerettloven § 16 annet ledd at selger må sørge for at forbrukeren forstår at den elektroniske bestillingen utløser en plikt til å betale. Dersom bestillingen gjøres ved å aktivere en knapp, skal knappen være merket på en lett leselig måte, for eksempel med «kjøp nå», «bekreft kjøp», «bestilling med forpliktelse til å betale» eller lignende.

Bilvurdering24 har en bestillingsknapp hvor det står «Bestill nå». Under bestillingsknappen er det informert om pris med liten skrift på en svært uklar måte. Dette vil trolig ikke tilfredsstille kravet etter angrerettloven § 16 annet ledd. Slik vi vurderer situasjonen betyr det at en bindende avtale ikke er inngått for disse avtalene og du vil derfor heller ikke være forpliktet til å betale for tjenesten.

Har jeg angrerett?

Forbruker Europa vurderer det slik at disse avtalene ikke er bindende for forbrukeren. Dersom det likevel er inngått en bindende avtale, mener vi at forbrukeren har sin angrerett i behold.

Av erfaring vet vi at forbrukere ofte har fått beskjed om at det ikke er angrerett på tjenesten de har bestilt fordi den allerede er levert. Dette fremgår også av Bilvurdering24 sine vilkår.

Av lovens § 22 c) finner vi de vilkår som har betydning for den type avtale som Bilvurdering24 markedsfører. Skal angreretten bortfalle etter at tjenesten er levert, må det skje med «forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke», og forbrukeren må ha erkjent at angreretten vil gå tapt på den måten.

For å «uttrykkelig forhåndssamtykke» må forbruker bli aktivt opplyst om bortfall av angreretten ved levering. Vi vurderer her at en setning eller et avsnitt om bortfall av angreretten som en del av en «huk av»-knapp ikke kan sies å være uttrykkelig forhåndssamtykke. Derfor kan du påberope deg angreretten som alternativ til at avtalen er ugyldig.

Hvordan klager jeg på tjenesten?

Du bør sende en skriftlig klage hvor du bestrider at avtalen er bindende, og at du på grunnlag av dette ikke vil betale fakturaen. I tillegg kan du skrive at du uansett har angreretten i behold. Gjerne vis til rettsgrunnlaget som er beskrevet over. Vi kan ikke se at Bilvurdering24 har oppgitt en e-postadresse på sine nettsider, men det er mulig å sende dem en skriftlig klage via deres kontaktskjema (hvor du tar et bilde/skjermdump av meldingen).

Forbruker Europa har utformet et standard klagebrev som du kan bruke. Klagebrevet kan du finne på vår nettside her.

Dersom kravet skulle gå til inkasso, er det viktig at du også overfor inkassoselskapet bestrider kravet. Det vil stride mot god inkassoskikk å tvangsinndrive et krav om er omstridt. Da må saken eventuelt behandles i Forliksrådet.

Du kan kontakte Forbruker Europa dersom du har flere spørsmål.