Ungdom lures av IQ-tester i sosiale medier

Publisert 23.11.18 , sist oppdatert 18.02.19
Har du deltatt i det du trodde var en gratis IQ-test på Snapchat eller Facebook? Da mottar du nok snart en faktura i posten. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke betaler for fakturaen.
mobil med apper, bilde

Foto: Unsplash, Rami Al Zayat

Forbruker Europa opplever for tiden en storm av klager fra folk som har deltatt i en IQ-test på Snapchat eller Facebook. Brukerne blir bedt om å legge inn navn og adresse, men framholder at de ikke ble informert om at testen koster penger. I ettertid mottar de en faktura for IQ-testen fra et inkassoselskap som kaller seg AG Finans.

Forbruker Europa er i tett dialog med Forbrukertilsynet om IQ-testene. Tilsynet har konkludert med at det ikke er godt nok opplyst at testene koster penger, og at AG Finans/VOIN administrations dermed opererer i strid med lov om opplysningsplikt og angrerett. Forbrukertilsynet konkluderer videre med at knappen som forbrukere klikker på for å inngå avtalen ikke er merket slik det kreves etter loven og at forbrukere derfor ikke er pliktige til å betale for tjenesten. Forbruker Europa anbefaler derfor på det sterkeste at folk ikke betaler fakturaene.

– Vi er svært skeptiske til denne praksisen, spesielt da aktøren her tilsynelatende retter seg mot ungdom. Det er gjerne de som kan minst om sine forbrukerrettigheter, forteller Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa.

Siste oppdatering fra Forbrukertilsynet er at Nets, som er leverandør av betalingssystemer for mange norske banker, nå har lagt inn sperre for å forhindre at folk betaler inn til AG Finans.

Ikke betal for noe du ikke har kjøpt

En enkel tommelfingerregel er at du aldri skal betale for noe du ikke har bestilt. Det skal også komme klart fram at tjenesten koster penger. Hvis bestillingen utføres ved å trykke på en knapp, skal den være klart merket, for eksempel med «kjøp nå,» «bekreft kjøp» eller lignende. Hvis dette ikke er tilfellet, så er avtalen ikke bindende, og du er ikke forpliktet til å betale.

– Vi vil anbefale deg som mottar faktura om å kontakte selskapet og informere dem om at siden du ikke har blitt opplyst om at denne tjenesten kostet penger på en klar og tydelig måte, og bestillingsknappen ikke var godt nok merket, så kommer du ikke til å betale fakturaen, forklarer Wiik.

Benytt deg gjerne av vårt standardbrev i din klage til AG Finans.

– Hvis det ikke er mulig å sende dem en e-post, men at du må fylle ut et kontaktskjema, så anbefaler vi at du tar en screenshot av skjemaet. Da har du bevis for at du har bestridt kravet, fortsetter Wiik.

Her finner du mer om dine rettigheter når du handler på nett.

Bekymret for betalingsanmerkning eller søksmål?

Når du sender en klage til selskapet anses kravet som omtvistet. Inkassoselskapet kan ikke inndrive omtvistede pengekrav. Det er også i strid med god inkassoskikk å registrere en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet.

Truer AG Finans med søksmål? Ikke betal! AG Finans kan ikke gå videre med saken uten å ha et rettslig grunnlag. Hvis AG Finans allikevel velger å reise sak mot deg, må de gjøre det i Norge. Det betyr at saken eventuelt vil havne i Forliksrådet der du bor. Forbruker Europa anser det som lite sannsynlig at AG Finans tar saken videre i det norske rettsapparatet, men hvis du skulle få varsel fra Forliksrådet – ta kontakt med oss umiddelbart, så hjelper vi deg!

Kontakt Forbruker Europa

Ta gjerne kontakt med Forbruker Europa hvis du har problemer, så skal vi hjelpe deg.