Årsrapport

Mangel

Du har krav på samme kvalitet på en vare kjøpt i utlandet som her i Norge. Her kan du lese mer om kjøp av varer og tjenester i utlandet.

Diskriminering

Har du opplevd at prisen har skutt i været fordi du bor i Norge? Slik prisdiskriminering er forbudt.