Import av bil

Forbruker Europa anbefaler at du benytter deg av en forhandler når du kjøper brukt eller ny bil i utlandet. Vi har ikke mulighet til å hjelpe deg etter et privatkjøp.

Før innførsel

Du bør undersøke med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for at det skal bli godkjent i Norge.

Du bør undersøke med myndighetene i landet du henter kjøretøyet om:

  • eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • kjøretøyet har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge.

Du kan sjekke hvilken bilforsikring som passer best for deg her.

Før du skriver kontrakt bør du i tillegg sjekke at:

  • Servicehefte følger med bilen og at det er ekte. 
  • Alle servicer er utført i henhold til anbefalt serviceintervall.

Eierskap og heftelser

Pass på at selgerens legitimasjon stemmer med navnet på eieren i vognkortet. Hvis du betaler til en som ikke eier bilen, risikerer du å tape både pengene og bilen.

Reglene om ansvaret for heftelser på bilen varierer mellom ulike land. Ansvaret kan ligge på deg eller på forhandleren. Ligger ansvaret på deg, bør du undersøke at det ikke hefter gjeld eller andre forpliktelser ved bilen når du kjøper den brukt.

Garanti

Når du inngår en avtale i utlandet bør du forsikre deg om at garantien gjelder i Norge, slik at du kan få reparert eller byttet bilen i Norge. Du bør bekrefte garantiens gyldighet og varighet hos norske forhandlere.

Varigheten av en garanti er som regel svært kort, opptil tre måneder. De fleste store bilprodusentene utsteder imidlertid en nybilgaranti. Denne kan ha varighet på 1 til 3 år, avhengig av land og merke. Undersøk med produsenten hvilken garanti som gjelder for din bil, og be om å få tilsendt vilkårene. 

Merk deg at det ikke er alle land som har regler om reklamasjon på kjøp av bruktbil. Har du ingen reklamasjonsrett, bør du skaffe en garanti ved kjøp av bilen.

Betaling

Ikke betal på forskudd. Du bør betale når du overtar bilen. Betal med bankoverføring, vi fraråder kontante oppgjør. Du kan gjøre en avtale med banken din om at betaling skal overføres til forhandler på et tidspunkt du velger. På denne måten unngår du å måtte betale før du har sett bilen, og du kan forsikre deg om at den blir levert i samsvar med kontraktsvilkårene.

Hvis du kjøper bilen over nettet, og selger ikke aksepterer betaling med kredittkort ved overtakelse, anbefaler vi at du betaler via et Escrow-firma. 

Kontrakt

Skriv alltid kontrakt. En skriftlig avtale beviser hva som er avtalt, så du må sørge for at alt som eventuelt er avtalt muntlig kommer med i kontrakten. Ta også vare på annonsen for bilen.

Innførsel til Norge

Når du importerer et kjøretøy som privatperson, skal du først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten før du betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen.

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift er en sak mellom kjøper og forhandler, og vedkommer ikke Statens vegvesen eller Tollvesenet. Sørg for at forhandleren fyller ut alle nødvendige papirer.

Dokumentasjon

Disse dokumentene må du legge frem for betaling av merverdiavgift:

  • Transitteringsdokumentet 
  • Faktura eller kjøpekontrakt som viser den faktiske kjøpesummen, samt eventuelle andre utgifter som er påført før passering av den norske grensen, som for eksempel forsikring eller frakt.
  • Originalt utenlandsk registreringsdokument, eventuelt Samsvarssertifikat (COC). 

Feil og mangler

Forhandleren skal få mulighet til å avgjøre om feilen dekkes av reglene om reklamasjon eller av vilkårene i garantien. Reparerer du bilen uten å kontakte selgeren først, kan du miste retten til å reklamere på feilen.

Har du mistanke om at bilen har gått lengre enn det som er oppgitt på kilometertelleren? Skaff deg en uavhengig tilstandsrapport på bilen. Selv om feil ved kilometerstand er en klar mangel, kan det være være vanskelig å få erstattet verditapet da feilen kan være utfordrende å fastslå nøyaktig. 

Klage

Hvis du ikke kommer til enighet med forhandleren, kan du klage inn saken for Forbruker Europa