Prisvurdering

Skal du selge bilen og ønsker å vite hva den er verdt? Tilbyr noen dette gratis, kan du fort ende opp med en regning i postkassen.

Gratis?

Har du mottatt et krav på en prisvurdering av bilen som du trodde var gratis?

Vi får stadig henvendelser fra forbrukere om annonser for gratis prisvurdering på bil der man må fylle ut enkelte opplysninger om bilen, bekrefte at man er over 18 år og godkjenne avtalevilkårene. Deretter har de mottatt en prisvurdering, men også en faktura på over 100 euro.

Er jeg bundet av avtalen?

Når du bestiller varer og tjenester på nett skal selger, før avtalen inngås, på en klar og tydelig måte gi deg informasjon om prisen på avtalen. Dette betyr at hvis du ikke på forhånd ble gitt denne informasjonen så er det ikke sikkert at avtalen er bindende.

I tillegg må selger sørge for at forbrukeren forstår at den elektroniske bestillingen utløser en plikt til å betale. Dersom man gjennomfører kjøpet ved å trykke på en bestillingsknapp, skal knappen være merket på en lett leselig måte, for eksempel med «kjøp nå» eller «bekreft kjøp».

Angrerett?

Mange forbrukere forklarer at de har forsøkt å benytte seg av angreretten, men at de får beskjed om at det ikke er angrerett på tjenesten fordi den allerede er levert. Bortfall av den lovfestede angreretten på 14 dager kan imidlertid kun skje med ditt samtykke. Derfor har du trolig angreretten i behold selv om tjenesten i dette tilfellet allerede er levert.

Hvordan klager jeg på tjenesten?

Du bør sende en skriftlig klage hvor du bestrider at avtalen er bindende, og at du på grunnlag av dette ikke vil betale fakturaen. I tillegg kan du skrive at du uansett har angreretten i behold. Gjerne vis til rettsgrunnlaget som er beskrevet over.

Forbruker Europa har utformet tre klagebrev.

Bestillingsknapp «send»  Bestillingsknapp «bestill»  Bestillingsknapp «bekreftelse» 

 

Inkasso

Dersom kravet skulle gå til inkasso, er det viktig at du også ovenfor inkassoselskapet bestrider kravet. Det vil stride mot god inkassoskikk å tvangsinndrive et krav som er omstridt. Da må saken eventuelt behandles i Forliksrådet.

Feilmelding på sendt e-post

Flere forbrukere opplever at de sender en e-post til adressen som er oppgitt på nettsiden, men får feilmelding fordi adressen ikke er gyldig. Hvis dette skjer bør du spare på e-posten du sendte, og feilmeldingen du mottok. I tillegg bør du ta et skjermbilde av nettsiden hvor den aktuelle e-postadressen står.