Kjøp av bolig i utlandet

Drømmer du om bolig i for eksempel Spania eller Frankrike? Her finner du gode råd og tips.

Gode råd for kjøp av bolig i utlandet

Det kan være fristende å fikse alt på egenhånd når man skal kjøpe bolig i utlandet, da bruk av for eksempel eiendomsmegler eller advokat kan være dyrt. Samtidig bør man huske på at man reduserer eventuelle risikoer ved kjøp av bolig betraktelig ved å benytte seg av profesjonelle aktører. Ikke minst er dette viktig når man skal kjøpe eller selge bolig i et land der man ikke er kjent med gjeldende regler, standarder og prosesser. Hvis du ikke har oversikt over punktene under i det landet du skal kjøpe eller selge bolig, så anbefaler vi på det sterkeste at du får profesjonell bistand.

Forbruker Europas råd for kjøp av bolig i utlandet:

  • Sjekk dine rettigheter til å reklamere etter kjøpet
  • Unngå forskuddsbetaling – i så fall må det stilles en bankgaranti som sikkerhet
  • Undersøk lokale lover og regler for boligkjøp, skatt, arv osv.
  • Forsikre at tilbudet er seriøst – særlig ved kjøp av bolig under oppføring, for eksempel at prosjektet har nødvendig finansiering
  • Gå på visning – ta gjerne med en sakkyndig, og få tilstandsrapport
  • Orienter deg om hvordan budgivning og fastsettelse av pris foregår
  • Orienter deg om offentlige forhold, som for eksempel om det noen restriksjoner for området eller leiligheten du bør vite om
  • Sørg for at kontrakten regulerer alle viktige forhold ved kjøpet
  • Noter mangler ved overtakelse

Bruk advokat ved kjøp

Det kan være lurt å bruke advokat ved kjøp av bolig i utlandet. En advokat vil bistå deg i prosessen, og ta stilling til alle rettslige spørsmål, slik at du ikke trenger å ha komplett oversikt selv. En annen fordel ved å benytte advokat er at han/hun er ansvarlig for rådene som blir gitt og har tegnet egen ansvarsforsikring i Norge.

Bruk eiendomsmegler ved salg

Det kan ofte lønne seg å bruke en profesjonell eiendomsmegler ved salg av bolig i utlandet. Det finnes flere eiendomsmeglere som har spesialisert seg på salg av bolig i utlandet. De fleste har lokale kontor de opererer fra. Hvis eiendomsmeglingen skjer gjennom et norsk eiendomsmeglerforetak skal det være stilt sikkerhet, og være regulert gjennom lov om eiendomsmegling

Lokale råd for kjøp av bolig

Italia

Siden det gjelder spesifikke regler for fast eiendom i Italia anbefales det å alltid benytte en megler og advokat ved kjøpet. Det finnes flere norske meglerforetak som tilbyr tjenester i Italia. Notaren sørger for den formelle overdragelsen, og det kan derfor være nyttig å involvere notaren tidlig i prosessen. 

Spania

I Spania er det normalt selger som engasjerer og betaler for megleroppdraget. Megleren kan bistå med finansiering, skattemessige forhold, og kontakt med notaren. Notaren har ansvar for å utstede skjøte, og notere ned alle viktige forhold i avtalen mellom partene.

Frankrike

I Frankrike er det anbefalt å benytte en seg av en eiendomsmegler – agent immobilier – for å finne en passende leilighet for ditt behov. Siden megleryrket er liberalisert, bør man forsikre at megleren har statlig lisens. Dette kan man gjøre ved å sjekke om megleren er fagorganisert hos organisasjoner som FNAIM, SNPI, UNIS eller CNAB, da disse organisasjonene krever at man har meglerlisens. Notaren skal undersøke alle rettslige og finansielle rettigheter og plikter knyttet til eiendommen før skjøte kan utstedes.

Våre italienske, portugisiske og spanske kollegaer har utarbeidet brosjyrer med nyttig informasjon ved kjøp av bolig i Italia, Portugal og Spania.

Klage

Forbruker Europa behandler ikke klager på kjøp av bolig, men vi kan behandle klager på tjenester knyttet til salget, som for eksempel tjenester levert av eiendomsmegler eller advokat. Du kan kontakte oss her