Brevmaler

Bruk Forbruker Europas brevmaler for å klage på kjøp av varer og tjenester

Norske brevmaler

Bilverdivurdering - angrerett
15. februar, 2024
Bilverdivurdering - abonnementsfelle - bestillingsknapp "Send"
15. februar, 2024
Bilverdivurdering - abonnementsfelle - Bestillingsknapp "Bestill"
15. februar, 2024
Bestridelse av
inkassokrav fra AG Finans (IQ-test)
07. januar, 2019
Abonnementsfelle - bestridelse av avtalens gyldighet og angrerett
05. januar, 2017
Dating -
bestridelse av
avtalens gyldighet
05. januar, 2017
Dating - formkrav ved oppsigelse
05. januar, 2017
Kommisjonens klagebrev til selger (engelsk)
05. januar, 2017
Inkasso -
innsigelse
05. januar, 2017
Angrerett kontrakt inngått utenfor selgers faste forretningssted
05. januar, 2017

Engelske brevmaler

Dispute to debt collector
15. mars, 2024
Subscription trap - Dispute of the contracts validity and right of withdrawal
15. februar, 2024
Right of withdrawal - off-premises contract
15. februar, 2024
Dating – Termination of contract
15. februar, 2024
Dating - dispute of the contracts validity
15. februar, 2024
Mediation form ADR
21. november, 2022
Power of Attorney -
Luxembourg
29. juli, 2019
Power of Attorney -
Germany
29. juli, 2019
Power of Attorney -
Norway
29. juli, 2019
Cancellation based on cooling off period
05. januar, 2017
EU Complaint Form for Air Passenger Rights
05. januar, 2017
Goods or services not in conformity with order
05. januar, 2017
Goods not in conformity with order
05. januar, 2017
Goods or services not delivered
05. januar, 2017

Timeshare

Right of withdrawal vacation club
15. februar, 2024
Extended right of withdrawal
15. februar, 2024
Extended right of withdrawal holiday club
15. februar, 2024
Cancellation of vacation club and unreasonable contract terms and sales technique
15. februar, 2024
Right of withdrawal timeshare
15. februar, 2024
Refusjonskrav finansavtaleloven 2-7 - timeshare angrerett 29.06.12
05. januar, 2017
Refusjonskrav finansavtaleloven 2-7 - ferieklubb urimelige kontraktsvilkår 29.06.12
05. januar, 2017
Refusjonskrav finansavtaleloven 2-7 - ferieklubb angrerett 29.06.12
05. januar, 2017
Utvidet angrerett
timeshare
29.06.12
05. januar, 2017
Angrerett
timeshare
29.06.12
05. januar, 2017
Kansellering ferieklubb - utilbørlig press og urimelige kontraktsvilkår 29.06.12
05. januar, 2017
Utvidet angrerett ferieklubb 29.06.12
05. januar, 2017
Angrerett ferieklubb 29.06.12
05. januar, 2017