Er du næringsdrivende?

Forbruker Europa kan dessverre ikke hjelpe

Er du næringsdrivende selv, kan Forbruker Europa dessverre ikke hjelpe deg med saken din da vi kun har myndighet til å behandle klager fra forbrukere som har kjøpt varer fra næringsdrivende.

Kontakt Enterprise Europe Network

Enterprise Europa Network (EEN) er etablert av EU-kommisjonen og rådgir små og mellomstore bedrifter med internasjonale spørsmål. De er lagt til Innovasjon Norge.

EEN kan gi råd og veiledning når du som næringsdrivende har en tvist med annen næringsdrivende i et annet land. For eksempel hjelper de med spørsmål om toll og avgifter, katalogsvindel, inngåtte kontrakter og produktkrav/merking. Les mer om Enterprise Europa Network på deres nettsider her.