Handel utenfor EU/EØS

Dette bør du vite hvis du handler utenfor EU/EØS.

Les avtalen

Når du handler fra nettsteder og med firmaer utenfor EU, Norge og Island, er det viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder og hvilken beskyttelse du har som forbruker. Det er ikke gitt at du har de samme rettighetene som når du handler med en europeisk næringsdrivende, som for eksempel rett til å angre på kjøpet, reklamasjonsfrister og krav ved feil ved varen. Det er derfor viktig at du leser avtalevilkårene nøye. Du kan gjerne henvende deg til en norsk selger av produktet du skal kjøpe fra utlandet.

Forbruker Europa kan ikke behandle saken

Forbruker Europa kan dessverre ikke bistå i en tvist med et firma som er etablert i et land utenfor nettverket vi er en del av. På Econsumer.gov kan du klage mot foretak i andre land slik at forbrukermyndighetene i de respektive land kan gripe inn og forhindre at andre forbrukere utsettes for samme sak. Her får du også informasjon og råd om e-handel fra tilsynsmyndigheter i 21 land. Du kan ikke få hjelp i enkeltsaker.

Refusjon fra kredittyter

Har du betalt med kredittkort, gjør finansavtaleloven § 54b (tidligere kredittkjøpsloven § 8) det mulig å fremme pengekrav mot kredittyter om varen eller tjenesten er mangelfull. Dette innebærer at kredittyter – normalt banken din – er pliktig til å gjøre opp på vegne av selgeren, forutsatt at du har et krav mot selgeren. Les mer om dette her.