Slik jobber vi

Her finner du informasjon om hvordan Forbruker Europa behandler henvendelser vi får fra forbrukere.
ECC-kart

Våre søsterkontorer i Europa

Gratis råd

Vi gir gratis råd og veiledning til forbrukere som har problemer med en grensekryssende handel eller tjeneste. Med «grensekryssende» menes de saker der forbruker og næringsdrivende befinner seg i to ulike land innad i EU, Norge eller Island.

 

Mekling

Hvis vårt råd ikke fører til en løsning i saken vil vi kunne gå inn å mekle mellom forbrukeren og den næringsdrivende i håp om å finne en minnelig løsning. Vår mekling er basert på frivillighet, og forutsetter at partene er villige til å gå i dialog med oss.

Vi mekler kun i grensekryssende saker der tvisten er mellom norske forbrukere og næringsdrivende i utlandet, eller utenlandske forbrukere og norske næringsdrivende. Vi benytter oss av det europeiske nettverket av forbrukerkontorer i vår mekling, og gjennom nettverket har vi søsterkontorer i alle EU-statene og Island.

Vår mekling fungerer slik:

1. Norsk forbruker og utenlandsk næringsdrivende

Vi samler inn all relevant informasjon fra den norske forbrukeren og oversender dette til vårt søsterkontor der den næringsdrivende er lokalisert. Vårt søsterkontor går så inn og mekler med den næringsdrivende, mens vi fører dialogen med den norske forbrukeren.

 

2. Utenlandsk forbruker og norsk næringsdrivende

Vårt søsterkontor, der forbrukeren er lokalisert, samler inn relevant informasjon og oversender saken til oss for mekling. Vi mekler så med den norske næringsdrivende og melder tilbake til vårt søsterkontor om mulige løsninger. Søsterkontoret fører dialogen med forbrukeren.

 

Klagenemnd

Hvis vi ikke finner en minnelig løsning som både forbrukeren og den næringsdrivende er fornøyde med, så kan vi i noen tilfeller oversende saken til behandling i klagenemd. Vi vil i slike tilfeller informere og veilede forbrukeren til korrekt klagenemd.