Diskriminering

Har du opplevd at prisen har skutt i været fordi du bor i Norge? Slik prisdiskriminering er forbudt.

Diskriminering er ikke lov!

Forbrukere skal ikke bli nektet tilgang til en tjeneste eller få tilbud om en høyere pris på grunn av sin nasjonalitet eller bosted, med unntak av tilfeller der forskjellen er begrunnet i objektive forhold.

Klag til selger

Dersom en selger nekter deg tilgang til en tjeneste eller du får en annen pris på grunn av din nasjonalitet eller bosted, kan du sende en klage, vis til denne bestemmelsen og be om en begrunnelse. Kommer dere ikke til enighet, kan klage sendes til Forbruker Europa.