Kortreklamasjon

Dersom selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du fremme krav til banken din om erstatning.

Hva er kortreklamasjon?

Kortreklamasjon er en kjøpsforsikring som gir deg mulighet til å fremme krav overfor banken din der du ikke når fram med et krav mot selger. Helt enkelt betyr det at din kortbetaling tilbakeføres til din konto.

Kravet kan for eksempel ha bakgrunn i feil eller mangler med en vare, svindel eller at du ikke mottok varen din.

Dersom du tror at du har krav på kortreklamasjon, er det viktig at du kontakter banken så snart som mulig. Bankene har svært korte frister for kortreklamasjon. 

Kortreklamasjon er ved bruk av kredittkort regulert av norsk lov (finansavtaleloven § 2-7).

Kortreklamasjon ved bruk av debetkort er ikke lovpålagt, men regulert gjennom bankens avtalevilkår. Det er likevel viktig å understreke at de fleste norske banker gir kundene sine samme rettigheter ved bruk av debetkort som ved kredittkort. 

Når kan du kreve pengene tilbake?

For å få tilbake pengene dine må du ha gjort følgende:

 • brukt kredittkort eller debetkort
 • handlet hos en næringsdrivende og ikke privatperson
 • du må ha et krav (se eksempler lenger ned)
 • du må ha forsøkt å løse saken med den næringsdrivende først

Når du kontakter næringsdrivende anbefaler vi at du setter en svarfrist på for eksempel 14 dager. Følg opp saken raskt etter fristen er gått ut. Dersom du ikke har gitt en frist, ta kontakt med banken så snart du forstår at saken ikke vil løse seg med selger. 

Dersom alle forutsetninger er innfridd kan du klage til kortutsteder. Det står vanligvis på selve kortet hvem som har utstedt kortet. Har du for eksempel et Nordea Mastercard, så er det Nordea du klager til.

Eksempler på krav

Eksempler på når du kan kreve refusjon:

 • du har blitt svindlet
 • varen er skadet eller ødelagt
 • du mottar feil vare
 • selgeren respekterer ikke angreretten din
 • du mottar ikke varene du har bestilt
 • selgeren har gått konkurs
 • du har kjøpt en merkevare, men mottar en piratkopi

Kontakt banken din

Bankene har ofte korte reklamasjonsfrister, så det er viktig at du kontakter banken din så fort du mistenker at noe er galt.

Avslag

Dersom banken gir deg avslag på din søknad om refusjon kan du klage til Finansklagenemnda.