Levering

Kommer ikke varen du bestilte? Les mer om levering fra utlandet her.

Leveringsfrist

Du skal motta varen innen den leveringsfristen som er avtalt med selger. Hvis det ikke er avtalt en leveringsfrist, skal varen leveres innen 30 dager etter bestillingen.

Ikke fått varen?

Hvis du ikke mottar varen innen fristen kan du sette en rimelig tilleggsfrist for levering. Hva som er en rimelig tilleggsfrist vil avhenge av hva slags vare det er snakk om. Hvis selger ikke leverer innen den tilleggsfristen du har satt, kan du heve kjøpet. Du har da krav på å få tilbake alt du har betalt inn. Opplever du at næringsdrivende nekter å refundere pengene dine kan du forsøke å reklamere til banken din.  

Er det svært viktig at du mottar varen innenfor leveringsfristen, som for eksempel ved kjøp av brudekjole eller julegaver, kan du heve kjøpet med en gang hvis selger ikke overholder fristen. Det samme vil gjelde dersom selger nekter å levere varene, eller hvis du på forhånd informerte selger om at levering innenfor et gitt tidspunkt var avgjørende for inngåelse av avtalen.

Kontakt Forbruker Europa

Når du ikke fram hos den næringsdrivende eller hos banken? Kontakt Forbruker Europa.