Reklamasjon og garanti

Grunn til å klage?

Er det en fabrikasjonsfeil, eller du har ikke fått det du har betalt for, må selgeren ordne opp. Alt skal være som selgeren har sagt gjennom annonsering, i butikken og andre steder, og du skal ha fått all viktig informasjon.

For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Dersom du klager på en mangel innen 6 måneder fra kjøpstidspunktet, er det selger som må bevise at feilen ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Etter 6 måneder er du som må bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

Reklamasjon og garanti

Det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom reklamasjon og garanti. Reklamasjon er lovfestede rettigheter du har overfor selger ved feil eller mangler. Garanti er en avtale mellom deg og produsenten eller selger som skal gi deg bedre rettigheter enn de du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene.

Du bør derfor lese vilkårene i garantiavtalen nøye for å finne ut hvilke rettigheter garantien gir deg. For eksempel kan garantien inneholde en avtale med en norsk forhandler, slik at du kan få varen reparert i Norge.

Mange land har ikke direktekrav, det vil si regler som gjør at du kan fremme et krav ikke bare mot selger, men også direkte mot produsenten. En garantiavtale med produsenten kan sikre at du også kan fremme krav direkte mot produsenten.

Klagefrister

Reklamasjonsfristene kan variere alt ettersom i hvilket land selger er registrert. I EU/EØS skal imidlertid fristen for å klage alltid være på minimum 2 år. I Norge er hovedregelen at reklamasjonsfristen er 2 år fra man kjøpte varen, men 5 år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år.

 

Reklamasjonsfrister i Europa