Tjenester på nett

Har du kjøpt medlemskap hos en datingtjeneste, Netflix, Spotify eller spilt på nett? Dette er tjenester som ikke er lovregulert og det er derfor avtalen som avgjør dine rettigheter og plikter.

Sjekk vilkårene!

Kjøp av generelle tjenester er ikke er regulert i norsk lov. Dette betyr at det er avtalen som er utgangspunktet for dine rettigheter og plikter. Særlig bør man merke seg vilkårene om pris, angrerett, bindingstid og oppsigelse.

Er avtalen gyldig?

Hvis du ikke uttrykkelig har erkjent at din bestilling av tjenesten innebærer en forpliktelse til å betale, er avtalen ikke bindende. Hvis bestillingen utføres ved å trykke på en knapp, skal den være klart merket, for eksempel med «kjøp nå,» «bekreft kjøp» eller lignende.

Videre skal opplysninger om avtalens varighet og pris ha blitt gjort klart og tydelig i registreringsprosessen. At det skal gjøres klart og tydelig betyr at det ikke vil være tilstrekkelig om du aktivt må klikke deg inn på vilkår som gjelder abonnement eller betalingsforpliktelse. Hvis en knapp må aktiveres for bestilling, skal opplysningene stå så nært bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at du ikke kan unngå å få med deg opplysningene. Hvis dette ikke er oppfylt, kan du argumentere med at disse vilkårene ikke er vedtatt som en del av avtalen, og derfor ikke bindende for deg.

Angrerett

Ved kjøp av tjenester har du som hovedregel 14 dagers angrerett fra bestilling av tjenesten.

Dere kan avtale at selgeren begynner å levere en tjeneste, for eksempel et datingabonnement, før angrefristen har gått ut. Hvis du helt klart har bedt om det, kan selgeren kreve betalt for det du har rukket å motta, dersom du angrer. Les mer om angrerett her.

Oppsigelse

Merk at for løpende tjenester fornyes ofte terminene automatisk, med mindre du tar aktive skritt for å si opp abonnementet. Mange opplever at det er vanskelig å melde seg ut. Noen velger å sperre kortet for å unngå videre trekk. Dette er ikke tilstrekkelig som en gyldig oppsigelse, og det kan i etterkant komme en faktura fra selskapet i posten.

Ønsker du å si opp avtalen, vil reglene for oppsigelse fremkomme av avtalevilkårene. Ofte vil det være tilstrekkelig å sende en skriftlig melding, gjerne per e-post, til tjenesteyter hvor du informerer om at du sier opp avtalen.

Noen tjenesteytere vanskeliggjør en oppsigelse ved å stille formkrav til hvordan man sier opp avtalen. Det kan være slik at formkrav knyttet til oppsigelse vil anses å være urimelige. For eksempel kan dette gjelde der den næringsdrivende krever at du sender oppsigelse per post eller faks, når du ved et enkelt klikk har meldt deg inn. Det skal være like enkelt å melde seg inn som å si opp et abonnement.

Refusjon fra kredittyter

Hvis tjenesteyter fortsetter å trekke beløp fra bankkontoen din selv om du har brukt angreretten din eller sagt opp avtalen, bør du sperre bankkortet ditt. Merk at du da kan motta faktura i etterkant. Du bør også kontakte banken din for å forhøre deg om muligheten for tilbakebetaling gjennom dem. Les mer om kortreklamasjon her.

Kontakt Forbruker Europa

Hvis du har ytterlige spørsmål om tjenester på nett kan du kontakte oss.