Toll og moms

Lurer du på hvilke ekstra avgifter du må regne med når du bestiller fra utlandet? Sjekk her.

Dette må du betale

Fra 1. januar 2020 blir toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner fjernet for alle næringsmidler, og varer med særavgift. Næringsmidler er for eksempel brus, godteri, matvarer og kosttilskudd.

Fra 1. april 2020 fjernes toll- og avgiftsfritaket for andre varer enn næringsmidler og varer med særavgift. Når toll- og avgiftsfritaket fjernes, betyr dette at du må betale merverdiavgift, eventuelt toll eller særavgift, fra første krone.


Merverdiavgift:
 Når toll- og avgiftsfritaket fjernes, betyr dette at du må betale merverdiavgift, eventuelt toll eller særavgift, fra første krone.

Toll: De fleste varer har ikke toll. Det er hovedsakelig toll på klær og matvarer. 

Pris for fortolling: Den som frakter varen (i de fleste tilfeller Posten) tar seg som regel betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar.

Du kan bruke Tollvesenets importkalkulator for å regne ut hvor mye du må betale i toll og moms og for fortolling.

 

Hva betyr dette for deg

For andre varer enn næringsmidler og varer med særavgift, kan du benytte deg av 350-kroners-grensen fram til 1. april i år. Dersom du skal ha mest mulig for pengene og handler for opp mot kr. 350, bør du kjøpe varene slik at de ankommer Norge og blir tollbehandlet før 1.april. Dersom du skal kjøpe klær som koster mer enn kr. 350, kan det lønne seg å vente til etter 1.april, ettersom tollfritaket justeres til 3000 kroner fra dagens 350 kroner. Du vil derimot likevel måtte betale merverdiavgift/moms.

Pris for fortollingsgebyr: Den som frakter varen tar som regel betalt for fortollingsjobben nå forsendelsen importeres til Norge. Kontakt fraktselskapet for å finne ut hva deres fortollingsgebyr er. Selv om du returnerer varen vil du ikke nødvendigvis få igjen denne summen. Fortollingsgebyret er heller ikke normalt inkludert i prisen når du ser prisen for frakt i nettbutikken. Dette er ikke inkludert i prisen når du for eksempel får «gratis frakt» eller betaler for frakt i nettbutikken.

Her finner du Tolletatens importkalkulator. Dersom du har spørsmål rundt import og netthandel, anbefaler vi at du besøker Tolletatens nettsider, eller tar kontakt med dem.

Retur

Hvis du returnerer en vare kjøpt i utlandet, skal du kunne kreve refusjon av innbetalt toll og avgifter fra Tollvesenet. Vær imidlertid oppmerksom på at Tollvesenet ikke refunderer beløp under 100 kroner.

Her kan du søke om tilbakebetaling. 

Skal du sende ut en vare for å få den reparert i utlandet, enten som en garantisak eller som en ordinær reparasjon, må du registrere varen som midlertidig utført før den blir sendt ut av landet. Les mer om dette her.

Full prisopplysning

Du skal få informasjon om full pris for en vare under bestillingen. Dette betyr at du i alle fall skal få beskjed om at utgifter som toll, moms og frakt kan komme i tillegg. Dersom du ikke fikk denne informasjonen da du bestilte, kan du kreve at selger skal betale disse utgiftene.

Mer informasjon om toll og moms finner du på Tollvesenets hjemmesider.

Kontakt Forbruker Europa

Har du spørsmål om toll og moms, eller reglene rundt frakt og fortolling? Ta kontakt med Forbruker Europa