Klageportalen

Klageportalen er en ny nettbasert klageportal hvor man enkelt kan legge inn klager på den annen part i en forbrukertvist.

Klageportalen forbrukere

Klageportalen næringsdrivende

Informasjonskravet næringsdrivende