Klageportalen forbrukere

Forbruker Europa er kontaktpunkt for Klageportalen i Norge.

Hva er Klageportalen?

Gjennom Klageportalen kan forbrukere og en næringsdrivende sende inn klager på den andre parten, for deretter å få saken behandlet av et klageorgan i det landet hvor den næringsdrivende er etablert.

Det er gratis å bruke Klageportalen. Merk også at man skal kunne sende inn klagen på sitt eget språk, da portalen automatisk oversetter klagesaken.

Klageportalen  Ofte stilte spørsmål 

Hvordan fungerer portalen?

Når du sender inn en klage via portalen vil selger motta en e-post om dette og bli bedt om å foreslå et klageorgan som kan behandle saken. Selger kan også velge å kontakte deg direkte for å løse saken. Siden Klageportalen sender informasjon via e-post, stilles det krav om at du skriver inn selgers e-postadresse når du registrerer klagen. 

Aksepterer du klageorganet som selger foreslår, vil saken sendes direkte dit. Klageorganet vil ta en vurdering på om de har myndighet til å behandle klagen, og deretter akseptere eller avvise saken innen 3 uker. Klageorganet har 90 dager på å behandle saken og laste opp resultatet. Du vil få tilbud om å få avgjørelsen oversatt.

Blir du og selger ikke enige om et klageorgan, vil saken bli avsluttet innen 30 dager. Da kan du ta kontakt med Forbruker Europa for videre veiledning.

Hvor sendes klagen min?

Saken skal som hovedregel behandles der hvor den næringsdrivende er etablert. Dette betyr at klagen skal sendes til behandling hos et klageorgan i landet hvor selger er.

Et unntak fra dette er krav om kompensasjon ved nektet ombordstigning, eller ved forsinkede og innstilte flyvninger. Da skal saken behandles der hvor hendelsen skjedde.

Hva kan jeg klage på?

Portalen kan brukes i saker som gjelder kjøp av tjenester og varer på nett. Klageportalen er opprettet primært for grenseoverskridende saker der partene er i ulike land, men utelukker ikke at nasjonale saker kan inngis. 

Det er noen sakstyper som ikke kan behandles via portalen fordi medlemslandene ikke er forpliktet til å opprette klageorgan innenfor disse sakstypene. Dette er:

  • Helsetjenester som ytes av helsepersonell
  • Offentlig tilbud om videregående eller høyere utdanning
  • Ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse
  • Kjøp og salg av fast eiendom

Må jeg klage til selger først?

Klageportalen stiller ikke krav til at du har klaget til den næringsdrivende, men det vil være en forutsetning hos mange klageorganer at du har forsøkt å løse saken med den næringsdrivende først. Dette betyr at du risikerer at saken blir avvist av klageorganet dersom du ikke kan dokumentere at du har klaget til den næringsdrivende.   

Trenger du hjelp?

Forbruker Europa er kontaktpunkt for Klageportalen. Kontakt oss gjerne med eventuelle spørsmål dere måtte ha.