Informasjonskravet næringsdrivende

Her finner du mer informasjon om informasjonskravet som blir stilt til næringsdrivende.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Det blir stilt to ulike informasjonskrav til næringsdrivende. Det er Forbrukertilsynet som vil føre tilsyn med om de næringsdrivende oppfyller sine forpliktelser.

For det første skal alle næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi informasjon om et klageorgan som kan behandle en eventuell tvist mellom forbruker og selger, i tillegg til å vise til klageorganets hjemmeside. Informasjonen kan gis i de generelle avtalevilkårene til den næringsdrivende, og dersom den næringsdrivende har en hjemmeside skal informasjonen gjøres lett tilgjengelig.

Etter at det har oppstått en tvist, skal den næringsdrivende informere forbrukeren om et klageorgan som kan behandle saken. Dette skal gjøres skriftlig eller på annet varig medium, for eksempel per e-post.

For det andre vil det bli stilt krav om at alle norske næringsdrivende som inngår forbrukeravtaler via internett, skal informere om muligheten for å registrerer forbrukerklager via ODR-portalen, i tillegg til en lenke direkte til nettsiden. Lovens krav vil være oppfylt dersom informasjonen fremgår i avtalevilkårene, under forutsetning at opplysningene er lett tilgjengelig. Dersom forbrukeren får et skriftlig tilbud i forkant av avtaleinngåelsen, skal e-posten inkludere en lenke til portalen.

Det stilles også krav til at alle næringsdrivende på sine hjemmesider opplyser om sin e-postadresse.

Eksempel på at informasjonkravet er oppfylt

Eksempel på å oppfylle krav om informasjon og link til klageportalen

Trenger du hjelp?

Forbruker Europa er kontaktpunkt for Klageportalen. Kontakt oss gjerne med eventuelle spørsmål dere måtte ha.