Klageportalen næringsdrivende

Forbruker Europa er kontaktpunkt for Klageportalen i Norge.

Hva er Klageportalen?

Gjennom Klageportalen kan forbrukere og en næringsdrivende sende inn klager på den andre parten, for deretter å få saken behandlet av et klageorgan i det landet hvor den næringsdrivende er etablert

Det er gratis å bruke Klageportalen. Merk også at man skal kunne sende inn klagen på sitt eget språk, da portalen automatisk oversetter klagesaken.

Klageportalen  Ofte stilte spørsmål 

Hvordan fungerer portalen?

Etter at du har sendt inn en klage vil den andre parten motta en e-post. Sammen skal dere bli enig om et klageorgan. Siden Klageportalen sender informasjon via e-post, stilles det krav om at du skriver inn den andre partens e-postadresse når du registrerer klagen. 

Ved enighet om klageorganet, vil saken sendes direkte dit. Klageorganet vil ta en vurdering på om de har myndighet til å behandle klagen, og deretter akseptere eller avvise saken innen 3 uker. Klageorganet har 90 dager på å behandle saken og laste opp en vurdering eller avgjørelse. Du vil få tilbud om å få avgjørelsen oversatt.

Blir du og den andre parten ikke enige om et klageorgan, vil saken bli avsluttet innen 30 dager.

Hvor sendes klagen min?

Saken skal som hovedregel behandles der hvor den næringsdrivende er etablert. Dette betyr at klagen skal sendes til behandling hos et klageorgan i landet hvor selger er.

Et unntak fra dette er krav om kompensasjon ved nektet ombordstigning, eller ved forsinkede og innstilte flyvninger. Da skal saken behandles der hvor hendelsen skjedde.

Hva kan det klages på?

Portalen kan brukes i saker som gjelder kjøp av tjenester og varer på nett. Klageportalen er opprettet primært for grenseoverskridende saker der partene er i ulike land, men utelukker ikke at nasjonale saker kan inngis.

Det er noen sakstyper som ikke kan behandles via portalen, da medlemslandene ikke er forpliktet til å opprette klageorgan for disse sakstypene. Dette er:

  • helsetjenester som ytes av helsepersonell
  • offentlig tilbud om videregående eller høyere utdanning
  • ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse
  • kjøp og salg av fast eiendom

Næringsdrivende som innklaget

Klagesaksbehandlingen via Klageportalen er basert på frivillighet. Dette betyr at det ikke er obligatorisk for deg som næringsdrivende å delta. Vi gjør likevel oppmerksom på at dette ikke hindrer forbrukere fra å sende inn en klage direkte til klageorganet.

Har forbruker lagt inn en klage, vil du som næringsdrivende motta en e-post fra Klageportalen. Du må inn på Klageportalen og registrere deg med EU-Login. Dette må kun gjøres en gang, og da vil forbrukere kunne søke dere opp i portalen med den informasjonen du legger inn. Dere vil da kunne bestemme hvilken e-postadresse dere vil motta henvendelser fra portalen på.

Næringsdrivende som klager

Dersom du har en klage på en forbruker i forbindelse med salg av en tjeneste eller vare på nett, kan du sende denne inn gjennom portalen. Det er imidlertid ikke alle klageorganer som vil godta klager fra næringsdrivende. Dette betyr at det er en mulighet for at klageorganet vil avvise saken for behandling.

Trenger du hjelp?

Forbruker Europa er kontaktpunkt for Klageportalen. Kontakt oss gjerne med eventuelle spørsmål dere måtte ha.