Nektet ombordstigning?

Her kan du lese om dine rettigheter ved nektet ombordstigning.

Forbrukerrådets flykalkulator

Sjekk dine rettigheter med Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator

Årsaker

Det finnes flere årsaker til at passasjerer blir nektet ombordstigning, og med mindre det er selvforskyldt, har du krav på kompensasjon og rett til ombooking eller refusjon av billetten for den delen av reisen du ikke får benyttet.

Overbooking

Det er ikke uvanlig å bli nektet ombordstigning på grunn av overbooking, og flyselskapet har rett til å nekte deg å bli med flyet på grunn av dette. Blir man nektet ombordstigning grunnet overbooking skyldes dette ofte at flyselskapet har solgt flere seter enn det er plasser på flyet. Dette er en vanlig praksis, da flyselskaper ofte opplever at passasjerer ikke dukker opp. Dette medfører imidlertid at man i noen tilfeller kan risikere å ikke få plass på flyet selv om man har gyldig billett.

Hvis flyet ikke har plass til alle passasjerene som har bestilt og sjekket inn på flygningen, er flyselskapet forpliktet til å spørre passasjerene om noen er villige til å gi fra seg plassen. Den frivillige har deretter, i tillegg til avtalt kompensasjon, rett til ombooking og/eller tilbakebetaling. Dersom ingen melder seg frivillig, kan en av passasjerene nektes ombordstigning mot sin vilje.

Kompensasjon

Hvis du mister plassen på flygningen mot din vilje, har du krav på økonomisk kompensasjon som varierer ut i fra lengden på flyturen.

Du har krav på kompensasjon etter disse satsene:

  • € 250 for flygninger på inntil 1500 km
  • € 400 for flygninger innen EU/EØS område på over 1500 km eller for andre flygninger mellom 1500 km og 3500 km
  • € 600 for alle andre flygninger

Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn:

  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer for alle øvrige flygninger

Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk. Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

Omruting

Ved omruting har du krav på forpleining som står i rimelig forhold til ventetiden frem til du får reist:

  • måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
  • 2 gratis telefonopprigninger eller liknende
  • gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
  • gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstede

Dersom man krever tilbake disse utgiftene, trenger man kvitteringer for de påløpte utgiftene.