Slik klager du

Skal du klage på en feil eller mangel på en vare eller tjeneste, som du har kjøpt av næringsdrivende i et EU-land eller Island? Slik gjør du det!
1. Klage til selger

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forbrkereu/domains/forbrukereuropa.no/public_html/builds/d83e409147bdfc66963fa038c21b6a4f5d752339/wp-content/themes/forbrukereuro/klageordning.php on line 66

Hvem er ansvarlig?

Hvis årsaken til feilen fulgte med kjøpet, kan du reklamere. Er det en fabrikasjonsfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, må selgeren ordne opp. Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte.

Hvem skal jeg klage til?

Du har krav på at selgeren vurderer klagen din, og vi anbefaler at du forholder deg til ham. I Norge kan du eventuelt sende klagen til importøren eller produsenten, men dette gjelder ikke for alle land. Da vil i så fall produsentens ansvar avhenge av garantiavtalen.

Hvordan klager jeg?

Klag skriftlig og send med kvittering, eller garantibevis sammen med eventuell annen dokumentasjon. Da reduserer du misforståelsene, og du kan senere bevise at du klaget tidsnok. Hvis selger har henvendt seg til deg på norsk kan du skrive til selger på norsk. Du kan gjerne bruke våre klagebrev.

2. Kortreklamasjon

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forbrkereu/domains/forbrukereuropa.no/public_html/builds/d83e409147bdfc66963fa038c21b6a4f5d752339/wp-content/themes/forbrukereuro/klageordning.php on line 66

Hva er kortreklamasjon?

Kortreklamasjon er en betalingsforsikring som gir deg mulighet til å fremme krav overfor banken din der du ikke når fram med et krav mot selger. Helt enkelt betyr det at din kortbetaling tilbakeføres til din konto. Kravet kan for eksempel ha bakgrunn i feil eller mangler med en vare, svindel eller at du ikke mottok varen din.

Hvordan går jeg frem?

Du må alltid forsøke å løse saken med selgeren først. Kommer du ingen vei kan du rette kravet mot banken din. Du bør fremsette kravet skriftlig, og legge ved relevant og nødvendig dokumentasjon som kopi av kvitteringer og korrespondanse med selgeren. Du kan lese mer om kortreklamasjon og hvordan du går fram for å fremme krav overfor banken din her.

3. Klageorgan og mekling

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forbrkereu/domains/forbrukereuropa.no/public_html/builds/d83e409147bdfc66963fa038c21b6a4f5d752339/wp-content/themes/forbrukereuro/klageordning.php on line 66

Forbruker Europa

Forbruker Europa kan mekle når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende i EU/EØS. Benytt kontaktskjemaet vårt under. Kontaktskjema  

Klage på fly

Hvis du ikke når fram med en klage overfor et flyselskap kan du klage videre til en nasjonal klagenemd (NEB). Finn riktig NEB:

  • Oppsto problemet innenfor EU/EØS-området? Send klagen til NEBen i det landet hvor problemet oppsto.
  • Oppsto problemet utenfor EU/EØS-området? Send klagen til NEBen i det landet hvor flygningen ble avsluttet.
Nasjonale klagenemnder

Klage på leiebil

Hvis du ikke når fram med en klage overfor et leiebilselskap kan du kontakte European Car Rental Conciliation Service (ECRCS).  

Klage på nettkjøp

Du kan klage på en vare eller en tjeneste du har kjøpt på nett gjennom Klageportalen – som du kan lese mer om her. Klageportalen  

Rettslige skritt

Ikke mulig å finne en løsning med den næringsdrivende? Da kan du ta saken til retten. Vær oppmerksom på at du da kan få regningen for saksomkostningene. Selv om tvisten oppsto i et annet land kan det i noen tilfeller være mulig å ta saken til en norsk domstol. Dersom dette ikke går må saken eventuelt reises i det landet tvisten oppsto, eller der den næringsdrivende er etablert.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forbrkereu/domains/forbrukereuropa.no/public_html/builds/d83e409147bdfc66963fa038c21b6a4f5d752339/wp-content/themes/forbrukereuro/klageordning.php on line 62