Abonnement

Tenk deg om før du klikker på annonser for gratis prøvepakker eller konkurranser med fantastiske premier.

Er avtalen gyldig?

Når du bestiller varer og tjenester på nettet skal selger, før avtalen inngås, på en klar og tydelig måte gi deg informasjon om prisen og varigheten av avtalen. Dette betyr at hvis du ikke på forhånd ble gitt denne informasjonen så er det ikke sikkert at avtalen er bindende.

I tillegg må selger sørge for at forbrukeren forstår at den elektroniske bestillingen utløser en plikt til å betale. Dersom man gjennomfører kjøpet ved å trykke på en bestillingsknapp, skal knappen være merket på en lett leselig måte, for eksempel med «kjøp nå» eller «bekreft kjøp».

Kan jeg angre?

Ved kjøp av varer har du 14 dagers angrerett fra du mottar varen. Har du kjøpt en tjeneste gjelder angreretten i 14 dager fra du bestilte tjenesten. Merk deg at fristen på 14 dager utvides helt opp til 12 måneder hvis du ikke har mottatt opplysninger fra den næringsdrivende om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten. Du kan lese mer om angrerett her.

Jeg har ikke bestilt noe

Har du mottatt varer du ikke har bestilt, så skal du heller ikke betale for den. Dette kan du lese mer om her.

Hvordan klager jeg?

Enten du har blitt trukket direkte fra din bankkonto, eller du har mottatt en faktura i posten, er det viktig at du gir beskjed til selger om at du er uenig kravet. Vi har flere klagebrev som du kan bruke. De finner du her.

Pengene tilbake

Dersom du har blitt belastet for et beløp du ikke har godkjent, bør du ta kontakt med kortutsteder snarest mulig. Kortutsteder er forpliktet til å tilbakeføre beløp som ikke er autorisert av kunden. Du bør også gjøre kortutsteder oppmerksom på at eventuelle fremtidige trekk ikke er godkjent av deg. Får du problemer med at det fortsetter å bli trukket beløpet fra kortet mot din vilje, bør du sperre kortet ditt.

Inkassovarsel

Dersom kravet er sendt videre til et inkassobyrå er det viktig at du protesterer skriftlig på kravet også til inkassobyrået. Be om at saken stilles i bero til gyldigheten av kravet er endelig avgjort. Et inkassobyrå har ikke lov til å drive inn et omtvistet krav, da det vil være i strid med god inkassoskikk etter inkassoloven. Dersom den næringsdrivende fastholder kravet til tross for dine innvendinger, kan de ikke drive kravet inn ved bruk av inkasso, men må eventuelt ta saken til Forliksrådet.