Buss

Her kan du lese mer om dine rettigheter når du reiser med buss.

Dine rettigheter og krav

Er reisen på mer enn 250 km har du som passasjer krav på: 

  • Tilstrekkelig informasjon vedrørende dine rettigheter dersom reisen er forsinket eller kansellert.
  • Erstatning ved tapt eller skadet bagasje.
  • Erstatning ved dødsfall eller skade som følge av en ulykke.
  • Omkostningsfri bistand både på bussterminalen og om bord for personer med funksjonshemning eller nedsatt bevegelighet.

Ved forsinkelse på mer enn 90 minutter eller innstilling på mer enn 3 timer har du krav på:

  • Forpleining som gratis snacks, mat eller forfriskninger.
  • Tilbud om hotell i opptil to netter dersom du på grunn av forsinkelser eller andre forhold må overnatte. 

Ved overbooking, forsinkelse på mer enn 2 timer eller innstilling har du har du krav på:

  • refusjon av billettprisen, eller;
  • kompensasjon av 50 % av billettprisen ved kansellering eller forsinkelser på mer enn to timer dersom busselskapet ikke har tilbudt refusjon eller omruting.

Du har krav på tilstrekkelig informasjon om dine rettigheter både før og under hele reisen. Generell informasjon om dine rettigheter må også gis i terminaler og på nett. I tillegg har busselskapene ikke lov til å diskriminere personer med redusert bevegelighet eller diskriminere basert på nasjonalitet (tariffer og avtalevilkår).

Har du en klage?

Ønsker du å klage skal du sende en skriftlig klage til transportøren. Behold en kopi.

Hvis transportøren ikke svarer innen rimelig tid, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du klage videre til Transportklagenemnda.