Bedre håndheving av flypassasjerers rettigheter

Publisert 18.07.16 , sist oppdatert 21.02.17
Mange nordmenn som drømmer om bølgeskvulp og hvite strender denne sommeren har allerede bestilt flyreise til varmere strøk.
Fly. Foto

Foto: Colourbox

Noen opplever at turen blir noe mer strabasiøs enn planlagt når flyreisen blir kansellert eller forsinket. EU-kommisjonen har vedtatt nye retningslinjer som skal sikre bedre håndheving av flypassasjerers rettigheter innad i EU.

Dersom flyet ditt blir forsinket eller kansellert kan du ha krav på blant annet kompensasjon, måltider og hotellovernatting etter EU-forordning 261/2004. Innholdet i og rettighetene etter dette direktivet har imidlertid endret seg etter at det har blitt avsagt flere avgjørelser i EU-domstolen. Retningslinjene skal gi mer klarhet i hvilke rettigheter forbrukere har etter direktivet, til fordel for både reisende, flyselskapene og nasjonale myndigheter som skal håndheve regelverket på nasjonalt nivå.

Av særlig interesse er:

  • Man har krav på kompensasjon dersom flyet ankommer reisemålet mer enn tre timer forsinket. Av direktivet følger bare at man får kompensasjon ved innstilt flyvning.
  • Man har krav på kompensasjon når man har kjøpt en sammenhengende flybillett og ved mellomlanding mister neste flyvning, og på grunn av dette blir vesentlig forsinket.
  • Det følger av forordningen at man ikke har krav på kompensasjon når forsinkelsen eller innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter. Det fremgår av retningslinjene at teknisk svikt ved flyet ikke er en ekstraordinær omstendighet. Det betyr at man har krav på kompensasjon selv om flyselskapet skylder på teknisk svikt.
  • Selv ved ekstraordinære omstendigheter (for eksempel askeskyen i 2010) har den reisende fremdeles krav på assistanse fra flyselskapet, som for eksempel å få dekket hotellovernatting og måltider.

Dersom man ikke får standardkompensasjon fra flyselskapet og har flydd fra Norge, kan man klage saken til Transportklagenemnda.
Ved spørsmål kan man også kontakte Forbruker Europa.