Publikasjoner

Her finner du våre høringssvar og publikasjoner.

Høringssvar

Høringssvar:
Forslag til endringer
i pakkereiseloven
10. desember, 2018
Høringssvar:
A New Deal
for Consumers
24. august, 2018
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerkjøp
18. januar, 2018
Høringssvar:
Forslag til ny finansavtalelov

15. desember, 2017
Høringssvar:
Forslag til ny
EU-forordning om
geo-blokkering
13. september, 2016
Høringssvar: Forslag til ny EU-forordning om forbrukervern-
samarbeid
05. august, 2016
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter
08. januar, 2016
Høringssvar:
Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker
08. desember, 2014
Høringssvar: Forslag til gjennomføring av forbrukerrettighets-
direktivet i norsk rett
01. oktober, 2013
Høringssvar: Europeisk salgslov for grensekryssende
kontrakter
25. februar, 2012
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister
06. februar, 2012
Høringssvar:
Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv.
09. februar, 2011
Høringssvar: Public paper on the use of Alternative Dispute Resolution (English)
09. februar, 2011

Norske publikasjoner

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett
02. mai, 2016
Timeshare
og ferieklubber

08. februar, 2009
Kjøp av bil
i Europa

08. februar, 2009
Kjøp i Europa
08. februar, 2009

Engelske publikasjoner

EU Study into Public Experiences of Subscription Traps
02. november, 2017
ECC-Net Air Passenger
Rights Report 2015

02. desember, 2015
Commercial warranties report: Are they worth the money?
20. mars, 2015
Do Invisible Borders Still Restrict Consumer Access to Services in the EU?
08. februar, 2015
ECC E-commerce report 2014

17. desember, 2014
Chargeback in the EU/EEA report 2014

17. februar, 2014
Trust marks report 2013: Can I trust the trust mark?

22. oktober, 2013
Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods report 2013
08. januar, 2013
ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011

01. oktober, 2011
Online cross-border mystery shopping –
State of the e-union
08. september, 2011
Cross-Border Dispute Resolution Mechanisms in Europe report 2009
12. desember, 2009
The ECC-Net's Fifth Anniversary Report
2005-2009
08. februar, 2009