Chargeback i EU/EØS

Publisert 17.02.14 , sist oppdatert 21.02.17
Chargeback i EU/EØS- en måte å få tilbake sine penger når selger ikke respekterer forbrukerrettigheter.
Kredittkort og pc. Foto

Foto: Colourbox

Forbruker Europa har utarbeidet en ny rapport som kartlegger muligheten forbrukere har til å fremme tilbakebetalingskrav mot kredittyter/bank i de ulike medlemslandene. Chargeback kan benyttes dersom selger ikke respekterer forbrukerrettigheter eller har gått konkurs og forbruker har betalt med kredittkort.

Les rapporten her

Resultatene i rapporten tyder på at forbrukere har tilnærmet samme rettigheter i EU/EØS til å rette et tilbakebetalingskrav mot kredittyter, samt at det er etablert en form for klagenemnd i de fleste landene som kan behandle klager mot finansinstitusjonen ved en eventuell tvist.

Forbrukeren kan kreve chargeback etter EU/EØS-rett, nasjonal lovgiving eller bankens egne driftsregler. I de tilfellene saken dreier seg om uautorisert trekk fra kontoen der man har tastet inn pin-koden, er det noe mer begrenset rettigheter for å kreve chargeback, men det er kredittyter som har bevisbyrden til å dokumentere at forbruker har vært grovt uaktsom eller handlet svindelaktig.

Tips for forbruker:

  • Send en skriftlig klage til selger først og forsøk å løse saken.
  • Hvis selge avviser kravet/ikke svarer/er konkurs, send en skriftlig klage til kredittyter/bank.
  • Dersom kredittyter/bank avviser kravet, send saken din til klagenemnden.
  • I alle tilfellene ovenfor bør forbruker handle raskt ettersom det kan løpe frister.

Les mer detaljert om hvordan du går frem steg-for-steg under «refusjon kredittyter».