Dine forbrukerrettigheter etter Brexit

Publisert 16.01.19 , sist oppdatert 18.01.19
De aller fleste forbrukerrettighetene vi har i Norge er felles for hele EU. Brexit 29. mars i år vil derfor få konsekvenser for dine rettigheter når du reiser i og handler med Storbritannia.
London

Foto: Dylan Nolte, Unsplash

Hvordan brexit vil på virke forbrukerne er fortsatt uvisst etter to avstemminger i Det britiske parlamentet. Mens tegn tidligere tydet på at det ikke vil bli en avtale før 29. mars, er det nå tegn på at det nå blir en mykere utgang av unionen.

— Det er fortsatt uavklart hvordan forbrukerrettighetene vil bli for deg som skal handle i eller reise til Storbritannia etter Brexit. Det som er sikkert er at inntil 29. mars gjelder dagens rettigheter. Blir det ingen avtale innen 29. mars er rådene våre det som ligger i bunn, sier Ragnar Wiik, leder for Forbruker Europa.

Reise

Når du reiser innen EØS med tog, ferge, fly eller buss er du garantert en rekke rettigheter og du kan for eksempel ha krav på mat/drikke, overnatting og kompensasjon ved forsinkelser og kanselleringer. Etter Brexit vil det variere når disse rettighetene gjelder og ikke.

– Det viktigste å merke seg er at det er lite sannsynlig at flytrafikken vil bli forstyrret som følge av Brexit. Det betyr at eventuelle fotballturer eller storbyferier til Storbritannia ikke vil bli ødelagt av Brexit, forteller Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa.

– Vi er i kontinuerlig dialog med våre kolleger i EU og Storbritannia, så skulle det plutselig vise seg at nordmenn sine reiseplaner kan bli forstyrret så vil vi informere om dette så fort som mulig, sier Wiik.

Reiser til og fra Storbritannia etter Brexit

Hvis du reiser med et ferge-, tog-, buss- eller flyselskap som har base i EØS, beholder du i utgangspunktet alle dine rettigheter uavhengig om du reiser til eller fra Storbritannia.

Hvis du derimot reiser fra Storbritannia med et selskap som ikke har base i EØS, så vil ikke de felles europeiske forbrukerrettighetene gjelde. Hva du eventuelt har krav på ved forsinkelser/kanselleringer vil da avhenge av britisk nasjonal lovgiving. Hvilke rettigheter og lover passasjerer vil ha ifølge britisk lov er på dette tidspunktet ikke klart.

Eksempler:

1. Du flyr fra Oslo til London med SAS (EØS-flyselskap). Du er da beskyttet av felles EU-regler om kompensasjon ved forsinkelser, kanselleringer eller nektet ombordstigning.

2. Du flyr fra London til Oslo med British Airways (britisk flyselskap). Du er beskyttet av britiske regler ved forsinkelser, kanselleringer eller nektet ombordstigning. For øyeblikket er disse de samme som i EU, men Storbritannia står fritt til å lage egne regler etter Brexit.

Kjøp av varer

– Nordmenn handler en god del fra Storbritannia, og vi ser ingen grunn til å dette vil avta etter Brexit. Du har gode rettigheter på varer fra Storbritannia ifølge britisk lov, så disse bør ikke påvirkes av at de trer ut av EU, forteller Wiik.

Angrerett og reklamasjon etter Brexit

Hvis en britisk selger markedsfører seg mot norske kunder, så er det norske lover og regler som gjelder. I slike situasjoner vil dermed dine forbrukerrettigheter være de samme som tidligere. Dette er tilfellet hvis for eksempel siden er på norsk, du kan betale i norske kroner eller at nettbutikken leverer til Norge. Du har da minimum 2 års reklamasjonsrett og 14-dagers angrerett, uavhengig britisk nasjonal lovgiving.

Hvis nettbutikken ikke markedsfører seg mot norske kunder vil det være britiske regler som er gjeldene.

Angreretten er skrevet inn i britisk lov, så din 14-dagers angrerett på nettkjøp fra Storbritannia vil bestå også etter Brexit. Samtidig så står den britiske regjeringen fritt til å forandre dette etter 29. mars, med mindre en eventuell avtale sier noe annet.

I England, Wales og Nord-Irland er reklamasjonsretten på seks år, og i Skottland er den på fem år. Dette er ifølge egen nasjonal lovgivning, så dine reklamasjonsrettigheter på produkter kjøpt i eller fra Storbritannia vil ikke påvirkes av Brexit.

Klagemuligheter

– I EØS har man en rekke muligheter til å klage på grenseoverskridende tvister. Det er fortsatt usikkert om du vil ha de samme klagemulighetene overfor en britisk selger, hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, opplyser Wiik.

Dagens forbrukerklagesystem opphører

Storbritannia vil umiddelbart tre ut av det felles europeiske klagesamarbeidet 29. mars 2019. Det er fortsatt uvisst hva som vil skje med det britiske Forbruker Europa-kontoret etter utgangen av 2019. Hvis Storbritannia trer ut av det europeiske meklingssamarbeidet vil Forbruker Europa ikke lenger kunne ta imot klager mot britiske næringsdrivende.

Alle EØS-borgere har i dag tilgang til å klage til nasjonale nemnder i alle EØS-statene. Hvorvidt Storbritannia åpner for at ikke-britiske borgere kan benytte seg av deres nemnder i klagesaker mot britiske næringsdrivende, som for eksempel flyklager mot British Airways, er fortsatt uvisst.