Dom fra EU-domstolen om fuglekollisjoner med fly og forsinkelser

Publisert 14.05.17
Passasjerer kan ikke kreve standardkompensasjon ved forsinkelser grunnet kollisjon med fugl, men bare dersom luftfartsselskapet har tatt alle rimelige tiltak for å unngå ulykken.
Foto av fugl og fly

Foto: Colourbox

I dommen fra 4. mai 2017 fastslår EU-domstolen at:

«Ulykker med fugler er åpenbart utenfor operatørens kontroll, men bare hvis transportøren kan bevise at alle rimelige tiltak er tatt, og problemet fortsatt ikke kan unngås. De rimelige tiltakene kan bli vurdert i to etapper: for det første tiltak for å unngå kollisjonen, og for det andre tiltak for å unngå lange forsinkelser grunnet kollisjonen».

Domstolen viser til at flyselskapene ikke bør bli belastet med forpliktelser som andre aktører normalt skal utføre. Spesielt er implementeringsteknologier og andre ordninger som kan redusere denne typen risiko, vanligvis en oppgave for ulike operatører (f.eks. Flyplasser).

Dommen er en av flere dommer hvor EU-domstolen vurderer flyselskapenes ansvar ved forsinkelser og kanselleringer etter forordning 261/2004. I en annen avgjørelse i september 2015 kom domstolen til at flyselskapene ikke fritas for å utbetale standardkompensasjon ved teknisk svikt som anses å ligge innenfor den normale driften som flyselskap.

Du kan lese hele avgjørelsen her.