ECC-Net rapport vedrørende netthandel i Europa

Publisert 17.12.14 , sist oppdatert 21.02.17
ECC nettverket har overvåket grenseoverskridende handel på regelmessig basis i over ti år.
Leser rapport på pc. Foto

Foto: Colourbox

Hvert år lager nettverket en rapport hva gjelder internetthandel på tvers av landegrensene.

I år er rapporten delt inn i to deler. Del 1 tar sikte på å veilede bedrifter i forbrukerlovgivningen i forhold til grenseoverskridende e-handel og å øke samarbeidet mellom ECC-Net og næringslivsorganisasjoner. I del 2, er vårt mål å veilede forbrukerne i forhold til forbrukerrettigheter ved grensekryssende e-handel og øke forbrukernes tillit til det europeiske indre marked.

I 2013 dreide 66% av klagene behandlet av ECC-Net om nettkjøp. Dette er en økning på 6% i forhold til 2012. De vanligste problemene forbrukerne opplever når de handler på internett er:

  • problemer vedrørende ikke-levering
  • problemer relatert til produktet eller tjenesten selv (defekt eller forsinket)
  • produktet eller tjenesten ikke er i samsvar med det forbrukeren bestilte.
Les hele rapporten her.