EU-kommisjonen med forslag om tvisteløsning i Europa

Publisert 18.01.12 , sist oppdatert 21.02.17
EU-Kommisjonen legger frem forslag til raskere, enklere og rimeligere løsning av tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.
Jobber på pc. Foto

Foto: Colourbox

I 2010 opplevde en av fem europeiske forbrukere problemer ved kjøp av varer og tjenester i det indre marked. Hvis en selger nekter å reparere pc-en din som brøt sammen i reklamasjonstiden, finnes det måter å løse tvisten på utenfor rettssystemet. Men i dag gjelder dette dessverre bare for noen forretningsområder og i noen få land innen EU.

For å møte dette problemet har EU-Kommisjonen den 29.november 2011 presentert en pakke med forslag til lover som skal sikre at alle EUs forbrukere kan få løst sine problemer utenfor rettssystemet – ADR (klagenemnder) uansett hva slags produkt eller tjeneste tvisten dreier seg om, og uansett hvor i det indre marked avtalen er inngått.

For forbrukere som kjøper på nettet fra et annet EU-land ønsker kommisjonen å skape en EU-dekkende, nettbasert plattform for tvisteløsning – ODR som vil bidra til å løse kontraktsmessige tvister utelukkende på nettet innen 30 dager.

Denne tvisteløsningen gir en raskere, rimeligere og enklere behandling enn en rettssak. Det antas at enkel tilgang til gode tvisteløsningssystemer innen EU vil spare forbrukerne for omtrent 22,5 milliarder Euro/år. Det vil også hjelpe selskapene til bedre kunderelasjoner og bedre image.

Europaparlamentet og Europarådet vil gjøre sitt ytterste for å innføre pakken innen utgangen av 2012, og slik at ADR skal innføres i hele EU innen andre halvpart av 2014. EU-plattformen for nettbasert tvisteløsning skal være operativ seks måneder etter denne fristen (altså tidlig på året i 2015).

I Norge skal forslaget legges ut på høring neste år og det vil ventelig bli en uttalelse fra EFTA-landene som vil få betydning for hvordan forslagene eventuelt vil bli implementert i Norge. Det er uansett ventet at forslagene vil kunne bli endret i løpet av prosessen i EU.

ECC-nettverket som Forbruker Europa er en del av i Norge er tiltenkt en mulig rolle i etableringen av – ODR – nettbasert tvisteløsning. Norge ligger allerede langt fremme i etablering av klagenemnder – ADR – på ulike områder.

Bakgrunn: Direktivet om tvisteløsning via ADR (klagenemnder) skal kvalitetssikre behandlingen av kontraktsmessige tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Det stilles følgende kvalitetskrav:

Tvisteløsningssystemene må være velkvalifiserte, upartiske, åpne og effektive

Den næringsdrivende skal informere kundene om hvilket tvisteløsningssystem som eventuelt skal behandle en tvist
Tvisteløsningssystemet skal avgjøre tvister innen 90 dager
Forordningen om tvisteløsning via ODR (nettbasert tvisteløsning) vil gi en nettbasert plattform som dekker hele EU-området. Denne plattformen skal være et felles kontaktpunkt for kunder og næringsdrivende i forbindelse med behandling av tvister ved kjøp gjort på nettet i et annet EU-land.

Dette kontaktpunktet skal:

  • Automatisk sende forbrukerens klage til riktig tvisteløsningssystem
  • Fremme forslag til løsning av tvisten innen 30 dager.

Les EU-Kommisjons pressemelding her.