Forbruker Europa skal gi råd om geoblokkering

Publisert 19.02.21
Nytt av året er at Forbruker Europa skal ha en rådgivende funksjon overfor publikum angående geoblokkering – om forskjellsbehandling av forbrukere fra ulike stater i EU. Store aktører i spillverdenen har allerede fått kjenne på hva det koster å prøve å gi gamere forskjellig tilbud fordi de sitter i forskjellige land. At Forbruker Europa skal […]

Nytt av året er at Forbruker Europa skal ha en rådgivende funksjon overfor publikum angående geoblokkering – om forskjellsbehandling av forbrukere fra ulike stater i EU. Store aktører i spillverdenen har allerede fått kjenne på hva det koster å prøve å gi gamere forskjellig tilbud fordi de sitter i forskjellige land.

At Forbruker Europa skal ha denne rådgivende rollen er nytt fordi tjenesteloven ble endret i 2021 for å ta inn EU sine regler om geoblokkering. Her kommer en kort introduksjon til dette tema.

Hva er egentlig geoblokkering?

Regjeringen skriver på sine nettsider at «Geoblokkering er en betegnelse på forskjellsbehandling av internettbrukere basert på deres geografiske tilhørighet». Med enkle ord betyr det situasjoner hvor du blir nektet å handle en vare fra en nettside med europeisk eier, fordi nettsiden ikke aksepterer betaling fra Norge.

Videre omfatter disse reglene tilgang til varer og tjenester. Det er som hovedregel ikke tillatt for en næringsdrivende å ha ulike alminnelige vilkår for tilgang til sine varer eller tjenester avhengig av kundens nasjonalitet, bosted eller etableringssted i tre angitte avtalesituasjoner:

  • Der en kunde kjøper en vare og der varen enten skal leveres på et sted i tråd med selgers normale vilkår, eller den skal hentes av kjøper på et sted i tråd med selgers normale vilkår.
  • Der kunden skal motta elektronisk leverte tjenesteytelser. Det oppstilles imidlertid et unntak fra dette utgangspunktet der hovedelementet i tjenesten er omsetning av opphavsrettbeskyttet materiale.
  • Når kunden skal motta tjenester, unntatt elektronisk leverte tjenester, på et fysisk sted hvor den næringsdrivende opererer. Eksempler på slike tjenester vil være hotellovernatting, restauranttjenester, tjenestene til fornøyelsesparker, bruk av alpinanlegg, kulturarrangementer, kurs, messer mv.

 

Shopping black friday. Foto.

Foto: Colourbox

 

Virkemidlene for å oppnå så lite diskriminering som mulig, er å sette i verk forbud og rettigheter av ulike typer:

  • Næringsdrivende forbys å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet.
  • Næringsdrivende forbys å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til dette.
  • Kunden gis rett til å gå tilbake til den delen av nettsiden kunden ble videresendt fra, dersom omdirigering skjer med kundens samtykke.
  • Hvor EØS-retten eller nasjonal rett i samsvar med EØS-retten forbyr den næringsdrivende å gi nettbrukere tilgang til nettsiden sin, har den næringsdrivende lov til å hindre slik tilgang.

 

EU fører tilsyn med reglene om geoblokkering, og foreløpig har det vært reagert mot aktører i spillverden. Som eksempel kan nevnes Steam og Valve, to nære forretningsforbindelser i nettbaserte spillfunksjoner – online gaming.

Kort fortalt har det vært et samarbeid mellom Valve, eier av strømmetjenesten Steam, og utgivere av nettspill som gjør det mulig å forhindre adgang til spilltjenester (Steam activation keys), basert på kjøpers geografiske tilhørighet. Resultatet ble at brukere som befant seg utenfor visse landegrenser, med adgang til Steam sine tjenester, ikke fikk det samme tilbudet som andre kunder i land hvor tjenestene ble solgt.

EU-kommisjonen fant dette arbeidet i strid med reglene om geoblokkering, og besluttet bøter for både Valve og selskapene som sto for utgivelse av spillene. Størrelsen på bøtene varierer, men Valve, den aktøren som var minst samarbeidsvillig overfor EU-myndigheter, fikk den saftigste boten på over 1,6 million euro.

Det kan altså smerte i lommeboka for de aktørene som velger å hindre fri handel av varer eller tjenester i det europeiske samarbeidet. Forbruker Europa følger utviklingen, og kommer med nye oppdateringer når ting skjer.

Litt mer detaljrik lesing finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forordning-om-geo-blokkering-og-diskriminering-pa-bakgrunn-av-basert-pa-bosted-etableringssted-eller-nasjonalitet/id2508289/?expand=horingsbrev