Glemske bilister får svensk gebyrsjokk

Publisert 31.07.15 , sist oppdatert 21.02.17
Det er ikke gøy å få ekstragebyr, fordi man ikke betalte regningen i tide.
Regninger og kalkulator. Foto

Foto: Colourbox

Forbruker Europa har mottatt flere henvendelser fra forbrukere som har opplevd å få ekstraregning etter bilferie i Sverige.

Den 1. januar 2015 innførte Sverige en såkalt «Trängselskatt» (rushtidsavgift) for alle biler som passerer bomstasjonen i Gøteborg og Stockholm innenfor gitte tidspunkt. Avhengig av tidspunkt og by, ligger avgiften på mellom svenske kroner (SEK) 9,- og SEK 22,-. Det er Transportstyrelsen i Sverige som fakturerer, og regningen blir sendt per post. Erfaringene fra Forbruker Europa viser at de fleste nordmenn er bevisst den svenske rushtidsavgiften. Det derimot de færreste har fått med seg, er at det kan bli svært så dyrt om ikke regningen betales i tide.

Mangedobling av kravet

Dersom forbrukeren ikke betaler regningen for avgiften innen forfallsfristen, tilkommer et purregebyr på SEK 500,- . Forbruker Europa har vært i kontakt med forbrukere som forteller at purregebyret er kommet på tross av at regningen ble betalt bare et par dager for sent.

Mange forbrukere har spurt Forbruker Europa om gebyret er lovlig, og ja, det er det. Vi oppfordrer derfor forbrukere til å betale regningen i god tid før forfall. Husk å beregne litt ekstra tid når regninger skal betales til utlandet.

Uenig i kravet

Dersom forbrukeren av en eller annen grunn er uenig i kravet, er det viktig at forbrukeren først betaler kravet og deretter klager til Transportstyrelsen etterpå. Dersom forbrukeren får medhold, vil forbrukeren få pengene sine refundert. Får forbrukeren derimot ikke medhold, kan det opprinnelige beløpet på mellom 9 og 22 kroner bli til store summer.

For mer informasjon om rushtidsavgiften og klageadgang, se Transportstyrelsen.