Kjenner du på røyksuget og bestilt prøvepakke på elektroniske sigaretter?

Publisert 28.02.17
Forbruker Europa har de siste ukene mottatt flere klager på selskapet Freesmoke.

Firmaet, som synes å være registrert under navnet Wifa Group Ltd, har tilknytning til både Danmark og Storbritannia.

De fleste klagene går ut på at forbrukere har bestilt en prøvepakke, for deretter å bli medlem av et abonnement.
Mange forklarer at de har bestilt prøvepakken via lenker på Facebook og varerprøver.no. Forbruker Europa har erfart at Freesmoke operer med ulike nettsider med ulik informasjon om både pris, varighet av abonnement og angrerett. Hvilken informasjon man får under bestillingsprosessen er avgjørende for både om avtalen er bindende og hvor lang angrefristen er.
Forbrukerombudet advarer også mot å bestille prøvepakker fra selskapet.

Er det inngått bindende avtale?

Ved avtaler som inngås elektronisk skal den næringsdrivende på en klar og tydelig måte gi forbrukeren informasjon om både prisen for varen eller tjenesten før avtalen inngås, i tillegg til varigheten av avtalen, herunder om man binder seg til et abonnement. Hvis du ikke fikk denne informasjon på en klar og tydelig måte før bestilling, kan du argumentere for at bindende avtale ikke er inngått.
Videre må selger sørge for at forbrukeren forstår at den elektroniske bestillingen utløser en plikt til å betale. Dersom bestillingen gjøres ved å aktivere en knapp, skal knappen være merket på en lett leselig måte, for eksempel med «kjøp nå,» «bekreft kjøp,» «bestilling med forpliktelse til å betale» eller lignende. Konsekvensen av at knappen ikke er godt nok merket, er at avtalen ikke anses som gyldig.

Vilkårtekst. Foto  Vilkårtekst. Foto

Bilder av bestillingssiden til Freesmoke viser at de gir ulik informasjon om abonnement, pris og angrerett under bestillingsprosessen. Dette har betydning for gyldigheten av avtalen.

Det betyr at dersom du bestilte fra siden hvor bestillingsknappen sier «bestill nå» uten at annen relevant informasjon om pris fremgår slik som høyre skjermbilde viser, vil trolig lovens krav ikke være oppfylt og avtalen vil ikke være bindende. Du vil da heller ikke være forpliktet til å betale for tjenesten.

Har jeg angrerett?

Flere forbrukere forklarer at de mottar prøvepakken, men ikke angrer på kjøpet innen 14 dager, i den tro at de ikke mottar flere pakker. Videre opplever mange at de ikke får informasjon om angrerett. Dersom angreretten er anvendt, får de både informasjon om at angrefristen begynner å løpe fra bestilling eller at angreretten bare kan brukes på prøvepakken og ikke på selve abonnementet.
I utgangspunktet er angrefristen 14 dager fra mottak av den første pakken. Dersom man bruker angreretten fra den første prøvepakken, vil denne gjelde også for selve abonnementet.
Angrefristen på 14 dager forlenges med opptil ett år dersom du ikke har fått den informasjonen du skal ha om angrerett, blant annet om frist og fremgangsmåte for angreretten, samt tilgang til et standardisert angrerettskjema. Dette betyr at angreretten forlenges frem til denne informasjonen er gitt.

Hvordan klager jeg på tjenesten?

Dersom du er uenig i kravet fra Freesmoke, bør du sende dem en skriftlig klage. Sender du brev bør du ta kopi av brevet.
Avhengig av hvilken informasjon du fikk på bestillingstidspunktet, kan du først bestride at avtalen er bindende, og at du derfor mener du ikke er forpliktet til å betale fakturaen. Videre kan du skrive at du i tillegg fremdeles har angreretten i behold.
Dersom kravet skulle gå til inkasso, er det viktig at du også ovenfor inkassoselskapet bestrider kravet. Det vil stride mot god inkassoskikk å tvangsinndrive et krav som er omstridt. Da må saken eventuelt behandles i Forliksrådet.
Du kan også kontakte Forbruker Europa dersom du har flere spørsmål.