Kjøp av leilighet i Berlin

Publisert 27.01.12 , sist oppdatert 21.02.17
Nordmenn viser økt interesse for kjøp av fast eiendom i Berlin og det er i dag fullt mulig å få kjøpt en leilighet i sentrum av Berlin til under 1 million NOK.
Brun blokk i Berlin. Foto

Foto: Colourbox

Det er imidlertid store forskjeller på prisene i Berlin avhengig av om leiligheten har en beliggenhet i de mest attraktive deler av byen.

Årsakene kan være flere, Berlin er en by i utvikling, har bra beliggenhet i Europa, kort reiseavstand, men først og fremst skyldes interessen de lave prisene i leilighetsmarkedet. At markedet fremstår trygt og velregulert sammenlignet med andre deler av Europa har også betydning. Det er imidlertid flere forhold nordmenn skal tenke på ved kjøp av fast eiendom i utlandet generelt og i Berlin spesielt.

Prisnivået Etter Berlinmurens fall i 1989 ble det satt i gang en storstilet byggevirksomhet i Berlin som etter noen år førte til et overskudd av leiligheter. Denne omstendighet kombinert med fraflytting i en periode medførte en fallende tendens i leilighetsprisene i tidsrommet 1997-2007. Verdiene på bygningsmassen og leienivået viser en stigende tendens etter at de var på sitt laveste nivå under forrige finanskrise. Selv om prisene er på vei oppover er de på et meget lavt nivå sammenlignet med andre storbyer i Europa.

Berlin som by har blitt gradvis mer attraktiv for privatpersoner og næringsliv og det er nå en klar positiv tendens og tilflyttingen til byen øker. Dette medfører en økt bygging av nye bygg og leiligheter og den vanligste boformen er fremdeles leie som i Europa for øvrig. Hele 85 % av alle boliger i Berlin er utleieenheter, en vesentlig høyere andel enn i andre tyske byer.

Kostnader Det spesielle med Tyskland og Berlin er at det påløper forholdsvis høye skatter og avgifter i tillegg til kjøpesummen for leiligheten. Disse kan generelt tilsvare 10-12 % av kjøpesummen og må betales innen kort tid etter overtakelsen. Dokumentavgiften i Berlin er på 4,5 % mot 2,5 % i Norge. Disse kostnadene må du altså ha tenkt på før du inngår kjøpet. Det finnes imidlertid muligheter til å kutte kostnadene – se tipsene nedenfor.

10 tips ved kjøp av leilighet i Berlin

  • Sjekk beliggenhet og områder etter dine behov
  • Skaff deg informasjon om tilstanden på leiligheten, bruk eventuelt arkitekt eller ingeniør for å vurdere teknisk tilstand før endelig kjøpekontrakt underskrives
  • I Berlin betales meglerprovisjonen av kjøperen. Hvis du selv klarer å finne en egnet eiendom trenger du ikke benytte megler. Meglerne er uautoriserte og uten ansvar og forsikring i Tyskland og tar provisjoner oppimot 7-8 % av kjøpesummen
  • Benytt advokat under kontraktsprosessen og få en oversettelse av alle viktige dokumenter
  • Notaren skal sørge for alle viktige dokumenter som skjøte og kontrakt som ikke er gyldige uten dennes medvirkning
  • Du har en mulighet til å angre minimum 14 dager etter at kjøpekontrakt er mottatt for signering fra notaren mot å dekke 50 % av utgifter til Notar som er 1-1,5 % av kjøpesum
  • Ved kjøp fra privatpersoner har du ingen reklamasjonsrett, men kjøper leiligheten som den er – det er derfor viktig at kontrakten gjennomgås nøye med tanke på klagerett med mer.
  • Ved kjøp av nybygg har man 5 års reklamasjonsrett i Tyskland
  • Husk at hvis du videreselger leiligheten før det er gått 10 år så påløper en skatt på 15 %
  • Det vil alltid være en valutarisiko ved kjøp i utlandet som du bør overveie nøye

NB!: Forbruker Europa behandler ikke klager på kjøp av fast eiendom.