Klage på håndverkertjenester i grensekryssende avtaler

Publisert 20.01.14 , sist oppdatert 21.02.17
Kjøp av håndverkertjenester er ikke regulert av EU/EØS-rett.
Snekker jobber med gulv. Foto

Foto: Colourbox

Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes nasjonal lovgivning på dette området i den enkelte stat som vil kunne verne om rettighetene dine.

Ettersom det ikke finnes EU/EØS-reguleringer på dette området, vil graden av rettigheter variere fra et land til et annet. For informasjon om hva du kan kreve mot håndverker som er etablert i Norge, anbefaler vi at du leser nærmere på Forbrukerrådet sine hjemmesider reperasjon av bil og pusse opp bolig.

For informasjon om kjøp av håndverkertjenester i Sverige, kan man lese om sine rettigheter på Konsumentverkets hjemmesider.

I Danmark finnes det ikke en lov om håndverkertjenester, men det er nyttig informasjon på Konkurrence- og Forbrugersyrerlsens hjemmesider om kjøp av slike tjenester: Guiden om håndværkerarbejde.

Vi anbefaler at forbrukere som vil benytte seg av håndverkertjenester fra selskaper utenfor Norge passer på at det foreligger en skriftlig kontrakt om arbeidet som skal gjennomføres med mer. På denne måten vil din sak stå sterkere ved en eventuell tvist om pris, avtalt arbeid kontra feil og mangler, samt dersom det er forsinkelser fra avtalt ferdigstillelse.

Dersom det foreligger en mangel/forsinkelse/uenighet om pris med tjenesten som er utført, bør du først sende en skriftlig klage til selger og presisere dine krav. Håndverkeren bør alltid få muligheten til å rette en feil med arbeidet selv først.

Hvis håndverkeren ikke svarer eller avviser ditt krav, kan du sende en klage til Forbruker Europa.

Vær oppmerksom på at dersom det står ord mot ord om det foreligger en mangel med tjenesten, vil det kunne bli behov for en sakkyndig rapport som dokumenterer mangelen.