Koronautbruddet: Dine rettigheter – fly, hotell, pakkereiser

Publisert 08.04.20 , sist oppdatert 24.04.20
Mange forbrukere har fått endret sine reiseplaner grunnet den pågående situasjonen. Forbruker Europa mottar for tiden mange henvendelser knyttet til fly, hotell og pakkereiser. Her har vi samlet viktig informasjon om dine rettigheter. Informasjonen er ment som en veiledning, og vil oppdateres etter hvert som det kommer endringer nasjonalt eller internasjonalt. Sist oppdatert: 24.04.2020 Foto: Ross […]

Mange forbrukere har fått endret sine reiseplaner grunnet den pågående situasjonen. Forbruker Europa mottar for tiden mange henvendelser knyttet til fly, hotell og pakkereiser. Her har vi samlet viktig informasjon om dine rettigheter. Informasjonen er ment som en veiledning, og vil oppdateres etter hvert som det kommer endringer nasjonalt eller internasjonalt.

Sist oppdatert: 24.04.2020

Flyvinge og skyer

Foto: Ross Parmly, Unsplash

Fly

I utgangspunktet har man ikke noen rett til å kunne avbestille en flybillett for å få full refusjon, med mindre dette står i vilkårene. Du kan likevel spørre flyselskapet om det er mulig. Flere flyselskap tilbyr deg å reise på et annet tidspunkt, selv om du ikke har kjøpt billetter som kan avbestilles. I alle tilfeller har du rett på avgifter tilbake, hvis du velger å ikke fly, men dette utgjør som oftest en liten del av prisen du har betalt. At du ikke kan fly på grunn av situasjonen rundt koronaviruset, gir deg dessverre ikke rett til å få refusjon dersom du kansellerer flyvningen.

 

Dine rettigheter dersom reisen din ikke har blitt kansellert, men du får tilbud om omruting

Det kan være at flyselskapet tilbyr deg å reise en annen dag, uten at den opprinnelige flyvningen din nødvendigvis er kansellert. Du står fritt til å takke nei til et slikt tilbud. Blir din opprinnelige flyvning kansellert, har du fremdeles krav til å enten bli omrutet eller å få refusjon.

 

Dine rettigheter dersom flyselskapet kansellerer din flyvning.

Flyselskapene er forpliktet til å informere deg om dine rettigheter, dvs. at du har krav på omruting til samme destinasjon på et senere tidspunkt eller å få flybillettene refundert.

På grunn av situasjonen med koronaviruset tilbyr mange flyselskaper omruting eller en voucher (tilgodelapper)/bonuspoeng istedenfor refusjon. Du kan takke ja til en voucher (tilgodelapp) eller bonuspoeng, men når det er flyselskapet som kansellerer flyet, har du rett til å få velge mellom omruting eller refusjon. Du står fritt til å takke nei til både omruting og en voucher (tilgodelapper)/bonuspoeng og kreve refusjon

Denne rettigheten påvirkes ikke av at flyreisen ble kansellert på grunn av begrensningene knyttet til koronaviruset.

Imidlertid gjør vi deg oppmerksom på at selv om det foreligger lovfestede rettigheter, kan det være at myndighetene i noen lander gir flyselskapene litt rom i denne ukjente vanskelige situasjonen. I tilfeller der flyreisen er kansellert på grunn av koronaviruset, kan derfor et flyselskap i noen land ha midlertidig lov til å tilby deg en voucher (tilgodelapp) som et alternativ til å booke om flyreisen eller refundere billettprisen. Du står imidlertid fri til å takke nei og be om refusjon av billettene.

Under normale omstendigheter vil du kunne ha krav på en kompensasjon, dersom flyet ditt innstilles. Dersom årsaken til innstillingen er ekstraordinær faller retten til kompensasjon bort. Situasjonen med virusutbruddet er å regne som en slik ekstraordinær årsak som dermed utelukker kompensasjon.

Hotell

Hvis du ikke kan benytte hotellbookingen, må du se på vilkårene i avtalen du har inngått med hotellet. Har du kjøpt overnatting uten mulighet for å avbestille, har du i utgangspunktet ikke krav på refusjon. Hvis hotellet blir stengt slik at du ikke får benyttet deg av hotellbestillingen, er utgangspunktet at du kan kreve tilbakebetaling for selve hotellkostnaden. (Kilde: Forbrukerrådet).

Med andre ord, dersom det er du som «velger» å ikke benytte deg av hotellbookingen er det vilkårene i avtalen som bestemmer om du får refusjon, dette inkluderer den faste avgiften på moms.

Dersom det er hotellet som kansellerer bookingen, bør du strengt tatt få tilbake innbetalte beløp. Vi gjør likevel oppmerksom på at det kan være mulig at hotellet har tatt forbehold i vilkårene dersom de må kansellere på grunn av «force majeure» (som for eksempel det som skjer nå på verdensnivå på grunn av koronaviruset).

Det er dessverre ikke klart ennå om disse utgangspunktene er annerledes dersom du ikke får reist ut av Norge på grunn av viruset.

I utgangspunktet dekker ikke reiseforsikringer frykt for smitte, men avbestilling hvis UD fraråder innreise. De fleste reiseforsikringsselskapene dekker i dag avbestilling for reiser til hele Kina, mens noen åpner kun for avbestilling til de mest utsatte stedene. Vi anbefaler at du sjekker med ditt reiseforsikringsselskap, og ser hva de tilbyr. Du kan også undersøke mulighetene for Chargeback, ved å kontakte kortselskap/banken din.

Pakkereiser

Utgjør avtalen en pakkereise? Det skal generelt mindre til enn tidligere for å anse at en avtale faller inn under lovens definisjon, siden den reisende også selv kan sette sammen reiser med minimum 2 elementer som en sammensatt reise.

Gjelder de samme regler i alle EU stater? Ja direktivet er i fullharmonisert i alle stater, men ulikheter kan forekomme.

Kan den reisende avbestille reisenDet kan være egne regler om avbestilling i pakkereiseavtalen. Husk at ved «sammensatte reiser» hvor du har avtalt og betalt for flere tjenester separat, har du ikke avbestillingsrett. Pakkereiseloven gir den reisende rett til å avbestille pakkereisen før den begynner, uten å betale gebyr «dersom det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhet av dette som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen, eller transporten av personer til bestemmelsesstedet.»

For norske turoperatører er det i alminnelige vilkår for pakkereiser uttrykkelig nevnt «farlige smittsomme sykdommer» som eksempel på en slik omstendighet og at omstendighetene også kan inntre på eller langs reiseruten.

Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser inntil videre som ikke er strengt nødvendige. Det er usikkert hvor langt fram i tid den ekstraordinære situasjonen anses å foreligge. Dette avgjøres av situasjonen på din reisedestinasjon, men også andre hjemlige forhold og for eksempel om den reisende kan havne i en karantene situasjon under en reise.

Det kan være tegnet avbestillingsforsikring for en reise og det kan være betalt med kredittkort med innebygd forsikring. Flere forsikringsselskap har varslet at de dekker de sikredes tap grunnet avbestillinger og kanselleringer – sjekk dette med ditt eget selskap! Selskapenes avbestillingsdekning gjelder inntil 30 dager før avreise. Se lenke under om hva de enkelte selskap tilbyr de reisende.

Når selskapet avbestiller reisen: Du har krav på pengene tilbake etter 3 måneder, både ved ordinære pakkereiser og sammensatte reiser. Denne fristen vil gjelde alle pakkereiser som avlyses eller avbestilles i perioden 1. mars til 14. juni. Arrangørene kan tilby en kreditnota, istedenfor direkte utbetaling til de reisende. Den reisendes tilbakebetalingskrav etter avbestilling/avlysning, anses omfattet av individuelt stilt reisegaranti etter pakkereiseloven § 43.

 

Hva med offentlig beslutninger om reise osv. – De reisende skal uansett følge med på informasjon som berører deres reise. Det er spesielt informasjon og beslutninger i den reisendes hjemstat og på reisemålet – kanskje flere stater – som avgjøre den samlede situasjonen for avtalen.

Betaling – Før noe er betalt av reisen, bør den reisende kunne anføre at det er behov for å se situasjonen an og be om henstand med betalingen siden situasjonen er meget usikker for reiser frem til juli 2020. Er noe delvis betalt av reisen, kan den reisende informere om at de tar forbehold om å kreve beløpet tilbake når situasjonen er avklart. Er hele beløpet innbetalt, bør den reisende varsle at reisen kan bli eller blir avbestilt.

Reisegaranti – Har du tapt penger på en konkurs hos turoperatør, må du fremsette krav overfor Reisegarantifondet innen seks måneder etter at reisen skulle ha vært gjennomført.

Hva skal man gjøre – Hold en god dialog med turoperatøren og spør om at situasjonen avventes inntil man vet mer. Oppdatert informasjon finnes på deres nettsider.

Apollo tilbyr nå gratis endring inntil 14 dager før avreise for kunder som har bestilt reise etter 11. mars i år. Dette gjelder for reiser i hele 2020. Reiser som er bestilt før 11. mars kan ombookes aller avbestilles inntil 30 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på 500 kroner per person. Obs! Kan endres.

TUI tilbyr kunder som har en reise i perioden 15. april til 11. mai å endre denne gebyrfritt til en ny pakkereise med charterfly frem til 14. april 2021. Dersom den nye reisen har en lavere pris enn den opprinnelige taper du differansen, og hvis den koster mer må du betale mellomlegget. For øvrig gjelder vanlige avbestillingsregler. Obs! Kan endres.

Ving tilbyr kunder som har reiser i perioden 15. mail til 12. juni å endre sin reise kostnadsfritt. De får i tillegg Vings egne avbestillings- og endringsforsikring når de endrer, noe som gir mulighet til å endre reisen så mange ganger de ønsker, inntil 30 dager før avreise. For øvrig gjelder vanlige avbestillingsregler. Obs! Kan endres.

Tog

Foto: Markus Spiske, Unsplash

Arrangement i utlandet

Noen opplever at arrangement (konsert, show og lignende) i utlandet blir kansellert. Hvilke rettigheter man har som forbruker er ikke lovregulert, men vil avhenge av vilkårene til arrangøren. Det hender at arrangøren har et vilkår om uforutsette hendelser, som fritar dem fra full refusjon. Andre alternativer til refusjon er utsettelse av arrangementet, at forbrukeren får en tilgodelapp på summen og lignende. Dersom du er i tvil om hvilke rettigheter du har, kan du sende en henvendelse til oss så skal vi bistå deg så godt vi kan.

 

Forsidefoto: Randy Rooibaatjie, Unsplash