Kort og godt om kortreklamasjon

Publisert 26.10.20
Har du kjøpt en vare eller tjeneste på nett og opplevd at den ikke blir levert?  Kanskje nekter selger deg å benytte deg angreretten din, eller rett og slett slutter å svare deg etter at du har påpekt at du har mottatt feil vare. De fleste forbrukere har en gylden mulighet til å få pengene […]

Foto: Paul Felberhauer, Unsplash

Har du kjøpt en vare eller tjeneste på nett og opplevd at den ikke blir levert?  Kanskje nekter selger deg å benytte deg angreretten din, eller rett og slett slutter å svare deg etter at du har påpekt at du har mottatt feil vare.

De fleste forbrukere har en gylden mulighet til å få pengene tilbake, men vet ofte ikke om den selv. Har du betalt med debet- eller kredittkort har du nemlig en innebygget sikkerhet i selve kortet ditt.

Kortreklamasjon (også kalt Chargeback) er en slags forsikring du har når du bruker kortet ditt ved kjøp over nett. Kortreklamasjon vil si at du retter kravet om tilbakebetaling til banken din, heller enn til selger. Denne muligheten hjemles i finansavtaleloven for kredittkort, og i egne avtalevilkår, for eksempel for VISA-kort.

For flere forbrukere er dette den mest effektive måten å få igjen pengene sine på. Forbruker Europa svarer hver dag ut forbrukere og henviser dem til banken sin. Det er ikke fordi vi ikke vil hjelpe, men rett og slett at det kan være raskere for forbrukeren å kontakte banken enn å starte mekling via ECC-nettverket som vi er en del av.

Kortreklamasjon kan være aktuelt i situasjoner hvor du for eksempel;

 • Ikke har mottatt varen du har bestilt, for eksempel fordi selgeren har gått konkurs
 • Mottar en annen vare enn det du bestilte
 • Mottar en skadet eller ødelagt vare
 • Selger ikke respekterer angreretten din.

Du kan forsøke kortreklamasjon når du har;

 • Handlet fra en næringsdrivende
 • Betalt med debet- eller kredittkort,
 • Forsøkt å løse tvisten med selger først – altså klaget skriftlig og gitt selger en mulighet til å ordne opp.

Hvordan gjør du det:

 • Kontakt banken din, det skal være skjema for dette i din nettbank eller bankens nettside.
 • Forklar situasjonen kort og konsist, oppgi hvem som er selger, når du kjøpte varen, hva problemet er, og at du vil benytte deg av kortreklamasjon.
 • Legg ved korrespondansen du har hatt med selger, da det er en forutsetning at du har klaget skriftlig og forsøkt å løse tvisten selv.
 • Vær oppmerksom på at bankene har strenge tidsfrister de må forholde seg til, så meld inn så kjapt som mulig.

 

Dersom du har spørsmål til dette, kan du sende oss en henvendelse.

 

Forsidefoto: Rupixen.com, Unsplash