Millioner tapt – økning i klager på kryptovaluta

Publisert 30.04.19
Flere og flere lures av useriøse investeringsrådgivere til å investere høye summer i kryptovaluta. Denne praksisen framstår som ren svindel og Forbruker Europa advarer mot å investere.
Foto av bitcoin

Foto: Andre Francoise Mckenzie, Unsplash

– Vi har ikke mottatt mange klager på investeringer i kryptovaluta tidligere år, så det er nok en relativt ny trend vi ser her. Utfordringen er at det er svært vanskelig å få gjort noe når man først har gått i fella, og det kan være store summer det er snakk om, forteller Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa.

Økning i hele Skandinavia

Antallet klager på finansielle tjenester til Forbruker Europa har tredoblet seg fra 2017 til 2018. I 2018 mottok kontoret 33 klager, mot 11 i 2017. En lignende tendens ser man i resten av Skandinavia, der Forbruker Europas søsterkontor i Danmark har hatt verst utvikling. Mot 2 klager i 2017, mottok de hele 26 klager i 2018.

Så langt i 2019 har Forbruker Europa mottatt 16 klager, der høyeste innklagede tap er på 3 millioner kroner.

Utspekulert svindel

– Flere forbrukere forklarer at de har blitt kontaktet av «investeringsrådgivere» helt ut av det blå, og blitt presentert for en svært god investeringsmulighet. Dette er profesjonelle selgere, som er trent i overtalelsesteknikker. De er eksperter på å raskt bygge en god og tillitvekkende relasjon, og de framstår som ærlige og kunnskapsrike, forteller Wiik.

– Vi må bare få understreke at seriøse investeringsrådgivere sjelden driver med oppsøkende kundekontakt, og at man bør være veldig skeptisk hvis man blir oppringt uten selv å ha tatt kontakt først, advarer Wiik.

Svindelen foregår på ulike måter. Ofte er det helt verdiløse bitcoin-derivater som selges, men forbrukere har også opplevd å kjøpe bitcoins gjennom falske portaler der kontoen deres blir tappet for penger.

– En forbruker som kontaktet oss kunne fortelle at han faktisk hadde fått utbetalt avkastning. Han investerte dermed mer penger, og når han igjen forsøkte å ta ut avkastning ble svindelen avdekket. Jeg vil gå så langt som å si at disse praksisene er usedvanlige utspekulerte, sier Wiik.

Andre tilfeller av investeringssvindel hvor store beløp har gått tapt er innen binære opsjoner.

– Generelt kan man si at risikoaspektet knyttet til binære opsjoner er såpass ekstremt at dette er helt uaktuelt for alle andre enn profesjonelle investorer, råder Wiik.

Vanskelig å få pengene tilbake

Når man først har gått i fella, så kan det være veldig vanskelig å få pengene tilbake. I alle tilfeller bør man kontakte banken sin for å unngå å miste mer penger. I tilfeller der man har betalt med kort kan man i tillegg forsøke å få refusjon direkte fra banken. Man bør også kontakte politiet for å anmelde forholdet.

Forbruker Europas råd for å unngå svindel

1. Sjekk alltid firmaet før du investerer: Ofte vil man raskt kunne avdekke om noe er svindel ved et søk på nettet. Les gjerne andres erfaringer med selskapet/nettsiden, men vær også oppmerksom på at slike brukeromtaler kan være falske. Hvis du finner firmaet blant Finanstilsynets markedsvarsler, så styr unna!

2. Unngå høy avkastning til lav risiko: Høy avkastning til lav risiko er en gjenganger blant de useriøse. Høy avkastning til lav risiko er ikke mulig. I så fall er det feilprising i finansmarkedet, noe som fanges raskt opp av de profesjonelle investorene.

3. Unngå selgere som kontakter deg per telefon, post eller e-post uten ditt initiativ: Dette sier Finanstilsynet: «Erfaringer fra både Norge og andre land tyder på at mange av foretakene som uoppfordret gir investeringstilbud, ikke har de nødvendige tillatelsene. Disse investeringstilbudene har som regel også vist seg å være rene svindelforsøk.»

4. Unngå de som sier at det er viktig at du tar en rask beslutning: Å stresse kunden for å hindre tid til kritisk ettertanke, er et eldgammelt salgstriks.

For flere gode råd sjekk ut Forbrukerrådets sjekkliste for useriøse investeringsrådgivere.