Ny europeisk klageportal til forbrukere

Publisert 22.12.16 , sist oppdatert 21.02.17
En ny nettbasert klageportal, kalt ODR- plattformen (Online Dispute Resolution), ble lansert i EU den 15. februar 2016.
Eu-flagg vaier i vinden. Foto

Foto: Colourbox

De fleste EU-statene, med unntak av Kroatia, Polen, Romania og Spania, har åpnet opp for nettbasert tvisteløsning via denne plattformen.

Både næringsdrivende og forbrukere kan legge inn klager via ODR-plattformen. Den kan benyttes i grenseoverskridende forbrukersaker hvor varen eller tjenesten er kjøpt på nettet. Den kan bare brukes når forbrukeren og den næringsdrivende er bosatt eller registrert i EU-/EØS-området. Etter at en klage er registrert på plattformen, kan partene bli enige om et nemnd eller annet klageorgan som kan behandle saken. Målet er at tvister mellom næringsdrivende og forbrukere skal kunne løses raskere og rimeligere enn å gå veien om domstolene.

Norske forbrukere skal også kunne benytte plattformen, når EU-regelverket som gjelder plattformen er ferdig implementert i norsk rett gjennom behandling i Stortinget. Først var det ventet, som Forbruker Europa meldte i februar 2016, at ODR-plattformen ville være i drift for norske forbrukere fra januar 2017. Dette arbeidet har blitt utsatt, og det er derfor nå forventet at plattformen vil bli lansert i Norge i juni 2017.

Dersom du har spørsmål om den nye plattformen er det bare å ta kontakt med Forbruker Europa.