Pasientrettigheter i grensekryssende helsetilbud

Publisert 24.10.14 , sist oppdatert 21.02.17
Gjennomføringen av Direktiv 2011/24
Leger med pasient. Foto

Foto: Colourbox

Det vil gjøre det lettere å samarbeide og dele informasjon for helsemyndighetene i de ulike EU/EØS-land.

Man kan søke helsehjelp i et annet EU/EØS land og få kostnadene refundert i sitt hjemland.
Du har krav på informasjon om behandlingstilbud du kan benytte og om hvordan man sikrer kvalitet og sikkerhet i behandlingen.
Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom Forskrift til stønad om helsetjenester gjeldende fra 1.1.2011.
Norge vil utvide tilbudet gjennom endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft den 1.1.2014.[]

Les rapporten her