Prisvurdering av bil

Publisert 24.08.16 , sist oppdatert 21.02.17
Forbruker Europa har den siste tiden mottatt flere henvendelser på et firma som tilbyr prisvurdering av bil på nett.
Mann med mobil med bil bak. Foto

Foto: Colourbox

Mange forklarer at de via en Facebook-annonse har bestilt prisvurdering på nettsiden carprice.no i den tro at tjenesten er gratis. Enkelte opplysninger om bilen fylles inn, og forbrukerne må bekrefte at de er over 18 år og godkjenne avtalevilkårene. Deretter mottar man en prisvurdering, i tillegg til en faktura på 139 euro.

Carprice synes å være registrert i Estland under navnet Nordicpartner OÜ. Da både språket på nettsiden og domenenavnet er norsk, retter selger seg mot norske forbrukere på en slik måte at man kan argumentere for at norske rettsregler regulerer forholdet. Disse reglene er i tillegg basert på EU-lovgivning.

Forbruker Europa har vært i kontakt med Forbrukerombudet som også vurderer å følge opp saken videre.

Er jeg bundet av avtalen?

Utgangspunktet både etter norsk rett og europeisk rett er at både skriftlige og muntlige avtaler er bindende.
Det følger likevel av angrerettloven § 16 første ledd at ved avtaler som inngås elektronisk skal den næringsdrivende på en klar og tydelig måte gi forbrukeren informasjon om blant annet prisen for varen eller tjenesten før avtalen inngås. Dette betyr at hvorvidt det er gitt opplysninger om pris vil være et viktig element ved spørsmål om det er inngått en bindende avtale.
I tillegg følger det av angrerettloven § 16 annet ledd at selger må sørge for at forbrukeren forstår at den elektroniske bestillingen utløser en plikt til å betale. Dersom bestillingen gjøres ved å aktivere en knapp, skal knappen være merket på en lett leselig måte, for eksempel med «kjøp nå,» «bekreft kjøp,» «bestilling med forpliktelse til å betale» eller lignende.
Carprice har tidligere hatt en bestillingsknapp merket med «send.» Dette vil ikke tilfredsstille kravet etter angrerettloven § 16 annet ledd. Dette betyr at bindende avtale ikke er inngått for disse avtalene. Du vil da ikke være forpliktet til å betale for tjenesten.
Carprice har nå endret denne knappen som før var merket «send» til «bestill.» Dersom det stod «bestill» da du bestilte tjenesten, er det usikkert hvorledes dette vil tilfredsstille lovens krav og om avtalen er bindende eller ikke. Det er derfor da spesielt viktig at du også benytter deg av angreretten.

Har jeg angrerett?

Mange forbrukere forklarer at de forsøker å bruke angreretten, men at de får beskjed om at det ikke er angrerett på tjenesten fordi den allerede er levert.
Det er riktig at den lovfestede angreretten på 14 dager kan falle bort som følge av leveringen av tjenesten påbegynnes før denne fristen utløper. For at dette unntaket skal komme til anvendelse må du ha gitt uttrykkelig forhåndssamtykke til å starte levering før angrefristens utløp og samtidig ha erkjent at angrefristen derved går tapt (angrerettloven § 22, c).
Vår vurdering er at bestillingsprosessen og leveringsprosessen på carprice.no ikke oppfyller vilkårene for at dette unntaket kommer til anvendelse. Derfor har du trolig angreretten i behold selv om tjenesten allerede er levert.

Hvordan klager jeg på tjenesten?

Du bør sende en skriftlig klage hvor du bestrider at avtalen er bindende, og at du på grunnlag av dette ikke vil betale fakturaen. I tillegg kan du skrive at du uansett har angreretten i behold. Gjerne vis til rettsgrunnlaget som er beskrevet over.
Mange forbrukere forteller oss at de ikke kan finne en e-postadresse til Carprice. Du kan da enten sende dem et skriftlig brev per post (ta da kopi av brevet) eller du kan sende dem en skriftlig klage via deres kontaktskjema (hvor du tar et bilde/screen shot av meldingen).

Forbruker Europa har utformet et standard klagebrev som du kan bruke:

Standard klagebrev der bestillingsknappen sier send Standard klagebrev der bestillingsknappen sier bestill

Dersom kravet skulle gå til inkasso, er det viktig at du også ovenfor inkassoselskapet bestrider kravet. Det vil stride mot god inkassoskikk å tvangsinndrive et krav som er omstridt. Da må saken eventuelt behandles i Forliksrådet.
Du kan også kontakte Forbruker Europa dersom du har flere spørsmål.