Båt

Her kan du lese mer om dine rettigheter når du reiser med båt.

Forsinkelser og innstilling

Ved forsinkelse på mer enn 90 minutter eller innstilling har du krav på:

 • Gratis snacks, mat eller forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden.
 • Gratis overnatting (om nødvendig). Dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes værforhold som vanskeliggjør sikker drift av fartøyet, har du ikke krav på gratis overnatting.
 • Å velge mellom:
  • snarest mulig omruting til det endelige bestemmelsesstedet på sammenlignbare vilkår, og uten ekstra kostnad.
  • refusjon av billettprisen og, dersom det er relevant, snarest mulig gratis transport tilbake til det første avgangsstedet. 

Ved forsinkelsen eller kansellering, som ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter, har du krav på kompensasjon etter disse satsene:

 • 25 % av billettprisen dersom ankomsten forsinkes med mer enn:
  • 1 time for en reise med fastsatt varighet på inntil 4 timer
  • 2 timer for en reise med fastsatt varighet på over 4 timer, men ikke mer enn 8 timer
  • 3 timer for en reise med fastsatt varighet på over 8 timer, men ikke mer enn 24 timer
  • 6 timer for en reise med fastsatt varighet på over 24 timer
 • 50 % av billettprisen dersom ankomsten forsinkes med mer enn:
  • 2 timer for en reise med fastsatt varighet på inntil 4 timer
  • 4 timer for en reise med fastsatt varighet på over 4 timer, men ikke mer enn 8 timer
  • 6 timer for en reise med fastsatt varighet på over 8 timer, men ikke mer enn 24 timer
  • 12 timer for en reise med fastsatt varighet på over 24 timer

Rettigheter for funksjonshemmede

Du skal ikke pålegges ekstra omkostninger på reservasjoner og billetter på grunn av nedsatt bevegelighet eller andre former for funksjonshemming. I tillegg har du krav på gratis assistanse av transportører og terminaloperatører i havner og om bord på fartøy, og ved ombordstigning/ilandstigning. Merk deg imidlertid at du som passasjer må informere transportøren eller terminaloperatøren om spesielle behov minst 48 timer i forveien.

Ved tapt eller skadet spesialutstyr skal transportøren eller operatøren betale erstatning tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Hvis det er mulig å reparere utstyret, skal reparasjonskostnadene dekkes.

Har du en klage?

Hvis du ønsker å klage, må du sende en skriftlig klage til transportøren. Du må gjøre dette innen 2 måneder fra den dagen transporten ble utført eller skulle vært utført. Behold en kopi.

Hvis transportøren ikke svarer innen rimelig tid, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du klage til Transportklagenemnda om det gjelder en fergetur i Norge, eller kontakte oss i Forbruker Europa om det gjelder en fergetur i EU eller Island.