Feriebolig

Bosted er av essensiell betydning når man skal ut og reise. Pakk med deg våre tips i kofferten for å unngå ubehagelige overraskelser.

Tips og råd

Gode råd og tips for leie av feriehus:

  • Sjekk anmeldelser fra andre leietakere, enten på nettstedet du bestiller gjennom eller på f.eks. Tripadvisor. 
  • Betal med kort – da kan du ha mulighet til å reklamere til bankenhvis det skulle gå galt. 
  • Sjekk hvem utleier er. Er det en privatperson eller et firma? Vær oppmerksom på at noen selskaper kun er formidlere som ikke påtar seg ansvar for leieforholdet.
  • Leiekontrakten skal spesifisere nøyaktig hva du betaler for og hva den totale prisen er. Ekstrakostnader ved lån av sengetøy, rengjøring og lignende bør være regulert i kontrakten.
  • Depositumet skal ikke være uforholdsmessig stort – 10 prosent av leieprisen kan være rimelig, mens mer enn 25 prosent helt klart er for mye. 
  • Ta skjermdump underveis, slik at du holder oversikt. I tillegg har du dokumentasjon ved en eventuell klagesak i etterkant.
  • Klag raskt til utleier dersom det skulle oppstå problemer.

Klage

Oppstår det problemer er det viktig at du klager på stedet og gir utleier en mulighet til å ordne opp. Gjør du ikke dette, kan du miste retten til kompensasjon eller prisavslag. Videre er det viktig at du dokumenterer bevis for manglene ved ferieboligen, ta bilder eller video. Det er fint hvis du kan følge opp klagen med en epost slik at du har bevis på at du har klaget da du var til stede. Hvis feil ikke blir utbedret eller du blir påført ekstra utgifter, kan du også klage skriftlig til utleier når du kommer hjem.

Hvis du ikke kommer til enighet med utleier kan du klage saken videre til Forbruker Europa. Vær imidlertid oppmerksom på at noen selskaper kun er formidlere og påtar seg ingen ansvar for leieforholdet. I slike tilfeller er avtalen din ofte med en privatperson. Forbruker Europa behandler forbrukersaker mellom forbrukere og næringsdrivende og har dessverre ikke mulighet til å gi råd når avtalen er mellom to privatpersoner.