Mangel

Du har krav på samme kvalitet på en vare kjøpt i utlandet som her i Norge. Men vær oppmerksom på hvem du handler fra, slik at du finner selger dersom det skulle oppstå problemer i etterkant.

Kan jeg bytte varen?

Du har ikke angrerett når du handler i en butikk. Noen forretninger gir deg en bytterett, men dette er i flere land ikke en lovfestet rett. Du bør derfor forhøre deg om muligheten til å bytte varen, og få dette skriftlig.

Varen har en feil

Du har krav på at varen er i den stand som var avtalt, eller som du med rimelighet kunne forvente utifra reklame, annonsebeskrivelse, på nettsiden eller lignende. Hvis varen ikke samsvarer med det du kunne forvente, foreligger det en mangel. 

For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Dersom du klager på en mangel innen 6 måneder fra kjøpstidspunktet, er det selger som må bevise at feilen ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Etter 6 måneder er du som må bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

Frister for å klage

Reklamasjonsfristene kan variere alt ettersom i hvilket land selger er registrert. 

Den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe fra man oppdager eller burde ha oppdaget en feil ved varen. I Norge stilles det krav om at man skal klage innen rimelig tid, som alltid vil være på minimum to måneder. Noen land opererer ikke med relative reklamasjonsfrister.

Den absolutte reklamasjonsfristen varierer fra land til land, men det følger av EU-direktivet at fristen for å klage skal være minimum 2 år. I Norge er hovedregelen at reklamasjonsfristen er 2 år fra man kjøpte varen, men 5 år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. I Sverige er for eksempel reklamasjonsfristen 3 år.

Reklamasjonsfrister i Europa

Hva kan jeg kreve?

Foreligger det en mangel kan du for eksempel ha krav på reparasjon, ny vare, prisavslag eller heving av kjøpet. 

Hvis selger ikke reparerer eller leverer ny vare innen rimelig tid eller uten vesentlig ulempe for deg, kan du eventuelt kreve prisavslag eller heve kjøpet. Det er ikke tilstrekkelig at du ikke lenger har tillit til selger eller ønsker kontakt for å heve kjøpet.

Garanti

Det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom reklamasjon og garanti. Reklamasjon er lovfestede rettigheter du har overfor selger ved mangler. Garanti er en lovfestet avtale mellom deg og produsenten eller selger som skal gi deg bedre rettigheter enn de du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene. Du bør derfor lese vilkårene i garantiavtalen nøye for å finne ut hvilke rettigheter garantien gir deg. 

For eksempel så har mange land ikke direktekrav, det vil si regler som gjør at du kan fremme et krav ikke bare mot selger, men også direkte mot produsenten. En garantiavtale med produsenten kan dermed sikre at du kan fremme eventuelle krav direkte til dem.