Er bagasjen skadet, forsinket eller tapt?

Det er ikke alltid at ting går som det skal – selv om man lander trygt.

Flyselskapet har ansvar

Hvis bagasjen er skadet, forsinket eller bortkommet, kan du kreve erstatning av flyselskapet. Flyselskapet har ansvar for all innsjekket bagasje som er tillatt å ta med på flygningen.

Om bagasjen din er spesielt verdifull, bør du opplyse flyselskapet om dette når du sjekker inn. I mange tilfeller kan flyselskapet tilby bagasjevilkår som gir bedre dekning dersom bagasjen blir skadet eller mistet.

Forbrukerrådets Flykalkulator

Sjekk dine rettigheter med Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator

Håndbagasje

Skal du ha krav på erstatning ved skadet håndbagasje, må skaden være påført av kabinpersonalet. Har du glemt igjen håndbagasjen din på flyet, vil flyselskapet mest sannsynlig ikke være forpliktet til å erstatte den. I utgangspunktet skal flyselskapet oppbevare all gjenglemt bagasje som kabinpersonalet finner i en bestemt periode.

Kontakt flyselskapet du reiste med for å få mer informasjon.

Skadet bagasje

Dersom det kan påvises skade, kan du kreve erstatning fra flyselskapet. Det er viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at bagasjen er pakket på forsvarlig måte.

Hvis innsjekket bagasje blir skadet, må du umiddelbart melde fra til flyselskapet på flyplassen. Mange flyselskap krever at original Property Irregularity Report (PIR) sendes. Du får et slikt skjema/kvittering hos den som tar hånd om bagasjen for flyselskapet ditt. Send skjemaet rekommandert og behold en kopi. Husk å ta vare på boardingkortet ditt og bagasjelappene. Ta bilder av skaden.

Du må sende klage til flyselskapet innen 7 dager!

I henhold til Montrealkonvensjonen av 1999 er flyselskapet ansvarlig for skadet bagasje.

Flyselskapene har egne regler for utregning av erstatningen og hva slags dokumentasjon som kreves. Du skal finne informasjon om dette i flyselskapenes vilkår.

Forsinket bagasje

Du må gi flyselskapet beskjed ved bagasjeutleveringen dersom den innsjekkede bagasjen ikke kommer frem. Dette gjør du ved å fylle ut en såkalt Property Irregularity Report (PIR) på flyplassen. Husk å ta vare på boardingkortet ditt.

Er bagasjen forsinket, vil du kunne kreve erstatning for nødvendige utgifter til erstatningsklær og toalettartikler. Dette gjelder selv ved kortere forsinkelser, men utgiften må skyldes et nødvendig behov. Hvis forsinkelsen bare er på noen få timer, er det begrenset hva du kan få erstattet av utgifter til innkjøp av nye klær og liknende. Det er ikke fastsatt noe eksakt beløp til nye innkjøp ved forsinket bagasje, men husk at du har en plikt til å begrense innkjøpet til det som er helt nødvendig. Etter at du har fått tilbake bagasjen, må du reklamere skriftlig til flyselskapet og kreve erstatning for de utgiftene forsinkelsen medførte. Ta derfor vare på alle kvitteringer!

Ved hjemreisen får man ikke noen erstatning for utgifter til klær og toalettartikler.

Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette.

Flyselskapene har egne regler for utregning av erstatningen og hva slags dokumentasjon som kreves. Du skal finne informasjon om dette i flyselskapenes vilkår.

Undersøk om du kan kreve å få dekket tapet ditt gjennom reiseforsikringen din.

Tapt bagasje

Hvis innsjekket bagasje ikke kommer frem, må du omgående melde fra til flyselskapet. Dette gjør du ved å fylle ut en såkalt Property Irregularity Report (PIR) på flyplassen. Husk å ta vare på boardingkortet ditt.

Om flyselskapet erkjenner at bagasjen må regnes for å være tapt, eller om den innsjekkede bagasjen ikke har kommet til rette 21 dager etter flygningen, har du krav på erstatning tilsvarende verdien på bagasjen.

Den absolutte klagefristen er 2 år, men vi anbefaler deg å skrive et klagebrev så fort som mulig etter 21 dager.

Mange flyselskap krever at original PIR sendes. Send denne rekommandert og behold en kopi. Har du ikke original PIR må det sendes inn en egenerklæring.

I henhold til Montrealkonvensjonen av 1999 er flyselskapet ansvarlig for tapt bagasje.

Flyselskapene har egne regler for utregning av erstatningen og hva slags dokumentasjon som kreves. Du skal finne informasjon om dette i flyselskapenes vilkår.